KLÍČOVÉ VLASTNOSTI

 • Ozařovač pro 5 gama zářičů
 • Poskytuje homogenní kolimovaný svazeko dávkovém příkonu až jednotky Gy/h
 • Odlehčená konstrukce
 • Nezávislý mechanický indikátor pro ověření polohy zásobníku se zářiči
 • Plně automatizovaný proces ozařování
 • Integrovaný bezpečnostní systém

 

POPIS

Gama ozařovač GI-06 osazený vhodnými uzavřenými radionuklidovými zářiči může sloužit jako referenční zdroj homogenního kolimovaného svazku gama záření v rozsahu od desetin μGy/hod až do jednotek Gy/hod.

Obvykle je součástí kalibračních laboratoří pro měřidla dávkového příkonu a dávky gama záření. GI-06 se skládá z otočného zásobníku s olověným stíněním pro max. 5 zářičů, kolimátoru svazku záření, mechanického ukazatele polohy zářičů, řídící jednotky, bezpečnostního a signalizačního systému.

Nastavitelné nohy ozařovače umožňují korigovat výšku svazku. Zářiče jsou umístěny v dolní části zásobníku, který má pět pozic pro uzavřené radionuklidové zářiče a jednu
parkovací pozici, pro uvedení ozařovače do bezpečného stavu. V šesté pozici jsou všechny zářiče bezpečně odstíněny.

Ozařovač a technologie kalibrační laboratoře společnosti VF jsou plně dálkově ovládány z připojeného PC pomocí SW DARS.

Při ozařování je zvolený zářič nejdříve otočen do aktivní, avšak stále stíněné pozice a poté je ze zásobníku vyzdvihnut přímo před kolimátor svazku. Pro nestandartní nebo havarijní situace je zářič vybaven bezpečnostním systémem, který zajistí automatické zastavení ozařování.

V případě výpadku napájení se vystavený zářič dostane zpět do stíněné polohy působením gravitace.

 

TYPY VOLITELNÝCH KOLIMÁTORŮ

Typ

Standard / norma

Svazek

Vstupní průměr
[mm]

Výstupní průměr
[mm]

Délka
[mm]

C-200

ISO 4037

široký svazek

60

130

260

C-210

ISO 4037

úzký svazek

60

90

260

C-230

GOST 8.087-2000

̶

104

104

260

  

 

TECHNICKÉ ÚDAJE

Počet zářičů

max. 5

Maximální aktivita 137Cs

100 TBq

Maximální aktivita 60Co

40 GBq

Dávkový příkon na povrchu ozařovače

≤ 5 µSv/h pro 137Cs

≤ 10 µSv/h pro 60Co

Maximální rozměry zdroje (ø × V)

37 × 65 mm

Základní výška osy svazku

 1,5 m

Doba pro nastavení polohy zdroje (rotace/zdvih)

max. 15/2 s

Přesnost umístění zářiče

±0,5 mm

Napájení

110 / 230 VAC

Komunikace s nadřazeným systémem

ethernet, RS-485

Hmotnost se standartním dvojitým stíněním

cca 1,5 t

Rozměry (Ø x V)

 530 mm (573 mm s kolimátorem)
x 1990 mm

 

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

 

 

Stáhnout PDF

POPTAT U VÝROBCE

Specifikace, normy a design zařízeni mohou podléhat změně v závislosti na vývoji zařízení nebo na konkrétním zákaznickém provedení a to bez předchozího oznámení změny.
Požádejte proto našeho zástupce o potvrzení informací uvedených na této webové stránce.

Mohlo by vás zajímat

Terminál elektronických dozimetrů TED-MP

Zařízení pro registraci osob vstupujících do kontrolovaného pásma a dohled nad jejich osobními dávkami

Detail

Systém elektronické osobní dozimetrie

Software pro evidenci a vyhodnocení monitorování osob pomocí elektronických osobních dozimetrů

Detail

Systém řízení metrologické laboratoře

Řídící systém pro celkové zajištění provozu laboratoří provádějících kalibrace měřidel ionizujícího záření

Detail

Kalibrační lavice

Lavice pro přesné a bezpečné nastavení polohy detektoru ve svazku nebo poli ionizujícího záření během kalibrace. Kalibrační lavice je vhodná pro SSDL laboratoře

Detail

Neutronový ozařovač

NI-01 je neutronový ozařovač pro kalibrace a testovaní zařízení, která měří a signalizují tok neutronů

Detail

Panoramatický gama ozařovač

Zařízení pro kalibrace a testování dozimetrů nekolimovaným gama zdrojem ionizujícího záření

Detail

Monitor příkonu dávkového ekvivalentu neutronů

Detektor pro měření příkonu prostorového dávkového ekvivalentu Ḣ*(10) v polích neutronového záření

Detail

Monitor dávkového příkonu

Monitory gama pro měření dávkového příkonu nebo příkonu dávkového ekvivalentu

Detail

Monitor kontaminace rukou a nohou

Monitory kontaminace rukou a nohou jsou určeny k signalizaci kontaminace alfa, beta nebo gama radionuklidy vyskytujícími se na rukou, nohou či oblečení

Detail

 • 60+
 • Produktů pro
  jaderné elektrárny
 • 4
 • Různé typy
  Gama ozařovačů
 • 3500+
 • Roční distribuce
  detektorů kontamiance
+420 516 428 611
Česká republika
Svitavská 588, 679 21 Černá Hora


Certifikace a oprávnění