Gama ozařovač IG-13 osazený radionuklidovými zářiči slouží jako referenční zdroj homogenního kolimovaného svazku gama záření.
Obvykle je součástí kalibračních laboratoří pro měřidla dávkového příkonu a dávky gama záření.

 

URČENÍ

Gama ozařovač IG-13 osazený vhodnými uzavřenými radionuklidovými zářiči může sloužit jako referenční zdroj homogenního kolimovaného svazku gama záření v rozsahu od desetin μGy/hod až do 1 Gy/hod.

Obvykle je součástí kalibračních laboratoří pro měřidla dávkového příkonu a dávky gama záření.

 

POPIS

Hlavní  součásti ozařovače

 • Olovem stíněný otočný zásobník pro max. 3 zářiče
 • Kolimátor svazku záření
 • Mechanický ukazatel polohy zářičů
 • Řídicí jednotka
 • Bezpečnostní systém signalizující ozařování a bezpečný stav ozařovače.

Zářiče jsou umístěny v otočném zásobníku. Zásobník má 3 pozice pro uzavřené radionuklidové zářiče a jednu parkovací pozici, pro uvedení ozařovače do bezpečného stavu (kdy jsou všechny zářiče bezpečně odstíněny). Každý zářič je umístěn ve speciálním pouzdře pro použití v ozařovačích IG-13.

Pro ozařování se vybraný zářič nastaví před kolimátor. Indikátor vystaveného zářiče v horní části ozařovače prezentuje stav ozařovače.

Ozařovač je vybaven bezpečnostním systémem, který zajistí automatické zastavení ozařování při nestandardních nebo havarijních situacích. V případě výpadku napájení se zářiče automaticky dostanou do stíněné polohy působením gravitace.

Ozařovač je nastaven tak, aby osa generovaného svazku záření byla ve výšce 1,3 m. V dolní části ozařovače se nachází nastavitelné nohy, které umožňují výšku svazku korigovat. Volitelným příslušenstvím ozařovače může být havarijní stínící clona, kterou je možné v případě potřeby mechanicky upevnit na čelo kolimátoru ozařovače.

Před ozařovač se typicky instaluje kalibrační lavice CB-50, která se pohybuje po kolejnicích. Délka dráhy je nastavitelná v segmentech 1 a/nebo 2 m.

 

 

Ozařovač lze osadit různými typy kolimátorů

 Parametry kolimátorů:

C-300

C-330

 Norma

ISO 4037

GOST 8.087-2000

 Vstupní průměr

18 mm

90 mm

 Výstupní průměr

95 mm

90 mm

 Délka

225 mm

225 mm

Ozařovač a technologie kalibrační laboratoře jsou plně dálkově ovládány z připojeného PC pomocí software DARS.

Kalibrační laboratoř je pak možné ovládat a provozovat ručně nebo v automatickém režimu podle zadaných metodik kalibrací.

 

 

KLÍČOVÉ VLASTNOSTI

 • Ozařovač pro 3 gama zářiče
 • Poskytuje homogenní kolimovaný svazek o dávkovém příkonu až 1 Gy/h
 • Nezávislý mechanický indikátor pro ověření polohy zásobníku se zářiči.
 • Plně automatizovaný proces ozařování
 • Jednoduchá koncepce, ovládání a údržba
 • Integrovaný bezpečnostní systém

 

TECHNICKÉ ÚDAJE

Počet zářičů

max.3 

Úhel kolimátoru

20° 

Výška osy svazku

1,3m

Napájení

110 / 230 VAC

 

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

 • Zdroje ionizujícího záření & pouzdra
 • Havarijní clona

 

 

Stáhnout PDF

POPTAT U VÝROBCE

Specifikace, normy a design zařízeni mohou podléhat změně v závislosti na vývoji zařízení nebo na konkrétním zákaznickém provedení a to bez předchozího oznámení změny.
Požádejte proto našeho zástupce o potvrzení informací uvedených na této webové stránce.

Mohlo by vás zajímat

Terminál elektronických dozimetrů TED-MP

Zařízení pro registraci osob vstupujících do kontrolovaného pásma a dohled nad jejich osobními dávkami

Detail

Systém elektronické osobní dozimetrie

Software pro evidenci a vyhodnocení monitorování osob pomocí elektronických osobních dozimetrů

Detail

Systém řízení metrologické laboratoře

Řídící systém pro celkové zajištění provozu laboratoří provádějících kalibrace měřidel ionizujícího záření

Detail

Kalibrační lavice

Lavice pro přesné a bezpečné nastavení polohy detektoru ve svazku nebo poli ionizujícího záření během kalibrace. Kalibrační lavice je vhodná pro SSDL laboratoře

Detail

Neutronový ozařovač

NI-01 je neutronový ozařovač pro kalibrace a testovaní zařízení, která měří a signalizují tok neutronů

Detail

Panoramatický gama ozařovač

Zařízení pro kalibrace a testování dozimetrů nekolimovaným gama zdrojem ionizujícího záření

Detail

Monitor příkonu dávkového ekvivalentu neutronů

Detektor pro měření příkonu prostorového dávkového ekvivalentu Ḣ*(10) v polích neutronového záření

Detail

Monitor dávkového příkonu

Monitory gama pro měření dávkového příkonu nebo příkonu dávkového ekvivalentu

Detail

Monitor kontaminace rukou a nohou

Monitory kontaminace rukou a nohou jsou určeny k signalizaci kontaminace alfa, beta nebo gama radionuklidy vyskytujícími se na rukou, nohou či oblečení

Detail

 • 60+
 • Produktů pro
  jaderné elektrárny
 • 4
 • Různé typy
  Gama ozařovačů
 • 3500+
 • Roční distribuce
  detektorů kontamiance
+420 516 428 611
Česká republika
Svitavská 588, 679 21 Černá Hora


Certifikace a oprávnění