Odběrové zařízení aerosolů a jódů PIS-300E je určeno pro havarijní a pohavarijní vzorkování vzdušiny z ventilačního komína pro následné vyhodnocení výpustí radioaktivních aerosolů a jódů.  Dvě stíněné vzorkovací komory umožnují  kontinuální vzorkování.

 

URČENÍ

Zařízení je určeno pro havarijní a pohavarijní vzorkování vzdušiny z ventilačního komína pro následné vyhodnocení výpustí radioaktivních aerosolů a jódů.

Integrované detektory dávkového příkonu slouží k měření dávkového příkonu od filtrů ve stíněných vzorkovacích komorách.

Do systému může být také integrován pohavarijní monitor vzácných plynů.

  

POPIS

Odběrové zařízení se skládá z následujících hlavních částí:

 • PLC řídící jednotka, která řídí, kontroluje a signalizuje stav systému
 • Pneumatický systém, který přivádí vzorky do jedné ze dvou vzorkovacích komor
 • Dvě stíněné vzorkovací komory s aerosolovými a jodovými filtry a měřením dávkového příkonu od filtrů
 • Prostor pro umístění pohavarijního monitoru vzácných plynů (volitelně)

  

Zařízení je standardně v pohotovostním stavu a na pokyn z nadřazeného systému je uvedeno v činnost, podle nastaveného režimu:

 • Automatický kontinuální režim s automatickým přepínáním mezi filtry na základě převýšení nastavené hodnoty dávkového příkonu.
 • Automatický diskontinuální režim se liší od kontinuálního přerušením vzorkování po výměně filtru po definovanou dobu.
 • Diskontinuální jednorázový režim, ve kterém je po uplynutí požadované doby vzorkování ukončeno a čeká se na nové spuštění.

  

Zařízení je standardně řízené lokální řídící jednotkou, přičemž z nadřízeného systému je možné sledovat stav zařízení a nastavovat vybrané parametry. V případě potřeby je možné je přepnout do manuálního režimu nebo plného řízení z nadřazeného systému.

Vzorkovací trasa zařízení je vybavena řízeným vyhříváním pro omezení kondenzace vzorku. Je také vybavena přípojnými místy a ručními ventily, které jsou využity pro manuální ovládání průtoku ve vzorkovací trase při údržbě, manuálním odběru vzorku, manuálním profuku, testování a kalibraci.

V zájmu zajištění bezpečné výměny filtrů a dodržení principů ALARA je využita celá řada inovativních a sofistikovaných opatření.

Na základě signálu z detektorů dávkového příkonu umístěných ve stíněné komoře je možné včas zastavit vzorkování a přepnout na druhý filtr a také je možné zobrazit očekávaný dávkový příkon v 1 m od vytaženého filtru.

Během pohavarijního vzorkování jsou možné vysoké aktivity deponované na filtrech. Aby bylo riziko ozáření pracovníků při manipulaci s filtry minimalizováno, jsou kazety s filtry umístěny ve stíněném pouzdře. To lze dodat v ocelovém, olověném nebo wolframovém provedení.

Pro rychlou výměnu pouzdra s filtry z komory je využit automatický mechanismus propojení (odpojení) vzorkovací trasy. Mechanismus je ovládán mechanickou pákou umístěnou vně komory, která zároveň slouží k zajištění dveří komory. Tento mechanismus výrazně snižuje potřebný čas pro výměnu a tím i expozici personálu provádějícího výměnu.

K dispozici je speciální nástroj pro vyjmutí a nakládání pouzdra do přepravního kontejneru. Pracovníkům je tak umožněno udržovat vzdálenost 1 m od filtrů po dobu celého procesu výměny.

  

Stíněná vyhřívaná komora s filtry a detektorem dávkového příkonu

  

  

Stíněné pouzdro aerosolového a jodového filtru s úchyty

  

KLÍČOVÉ VLASTNOSTI

 • Možnost plně automatického provozu s přepínáním dvou tras
 • Měření dávkového příkonu od filtrů se signalizací překročení nastavených limitních úrovní dávkového příkonu
 • Odpojení trasy a vyjmutí filtru pomocí nástrojů na vzdálenost min. 1 m

  

TECHNICKÉ PARAMETRY

Parametry vzorku

Nominální průtok média

1 l/min

Relativní vlhkost média

95 % nekond.

Teplota média

max. 50 °C

Tlak média

150 kPa

Maximální aktivita

3,7E12 Bq/m3

Typy filtrů

 • aerosoly: skelná vlákna

 • jódy: stříbrný zeolitový


Měření dávkového příkonu filtru

Efektivní měřící rozsah

5E-6 ~ 1E1 Gy/h

Energetický rozsah

80 keV ~ 1,25 MeV

Obecné

Komunikační rozhraní

RS-485

Stínění komor

Olovo, 10 cm

Teplota vyhřívání

cca 55°C

Rozměry (š x v x h)

1900 x 1700 x 470 mm

Hmotnost

cca 1200 kg

Napájení

2 x 230 V, 50 Hz / 450 VA

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

 • Stíněný kontejner pro transport pouzdra
 • Schodišťový vozík pro snadnou manipulaci s transportním kontejnerem

  

  

Stáhnout PDF

POPTAT U VÝROBCE

Specifikace, normy a design zařízeni mohou podléhat změně v závislosti na vývoji zařízení nebo na konkrétním zákaznickém provedení a to bez předchozího oznámení změny.
Požádejte proto našeho zástupce o potvrzení informací uvedených na této webové stránce.

Mohlo by vás zajímat

Radiační monitorovací systém

Modulární systém pro monitorování radiační situace s možností připojení velkého množství detektorů, monitorů, zobrazovacích a signalizačních jednotek

Detail

Lokální zobrazovací jednotka

Zařízení pro zobrazení naměřených hodnot a signalizaci provozních stavů z radiačních monitorovacích systémů2

Detail

Akustická signalizační jednotka

Signalizační jednotka, která spolehlivě zajišťuje zřetelnou vizuální i akustickou signalizaci překročení signalizačních úrovní

Detail

Monitor příkonu dávkového ekvivalentu neutronů

Detektor pro měření příkonu prostorového dávkového ekvivalentu Ḣ*(10) v polích neutronového záření

Detail

Monitor dávkového příkonu

Monitory gama pro měření dávkového příkonu nebo příkonu dávkového ekvivalentu

Detail

Monitor kontaminace předmětů a materiálů

Zařízení pro kontrolu a signalizaci kontaminace předmětů a/nebo materiálů gama radioaktivními látkami

Detail

 • 60+
 • Produktů pro
  jaderné elektrárny
 • 4
 • Různé typy
  Gama ozařovačů
 • 3500+
 • Roční distribuce
  detektorů kontamiance
+420 516 428 611
Česká republika
Svitavská 588, 679 21 Černá Hora


Certifikace a oprávnění