Inteligentní sondy řady AED-14 jsou zařízení pro měření dávkového příkonu, připojitelná do celé řady měřicích systémů. Sondy jsou kvalifikovány jako 1E zařízení a mohou být použity pro měření za havarijních podmínek

 

URČENÍ

Inteligentní sondy řady AED-14 jsou určeny pro detekci gama záření pomocí GM detektoru. Sondy jsou určeny pro měření dávkového příkonu v rozsahu od přirozeného pozadí až do hodnoty 0,5 Gy/h.

Sondy AED-14 mohou být používány jako součást rozsáhlých monitorovacích systémů nebo, ve spojení s lokální zobrazovací jednotkou, jako autonomní monitor se zobrazením výsledků v místě měření.

Sondu AED-14 PT lze s výhodou používat při online měření dávkového příkonu od potrubí s protékajícím radioaktivním médiem, kde je vyžadováno umístění detektoru do omezeného prostoru stínícího kolimátoru těsně přiléhajícího k měřenému potrubí.

 

POPIS

Sonda AED-14 LR je určena pro měření dávkového příkonu nižšího rozsahu, sondy AED-14 HR a AED-14 PT jsou určeny pro měření dávkového příkonu vyššího rozsahu. Sondy jsou vybaveny Geiger-Műllerovým (GM) detektorem a řídicí jednotkou s elektronickými obvody pro vyhodnocení měření a komunikaci. Vysoce odolný dvoujádrový mikroprocesor řídící jednotky zajišťuje plnohodnotnou funkci sondy i v prostředí případné radiační havárie.

U sond AED-14 LR a AED-14 HR je GM detektor spolu s elektronikou uzavřen ve vodotěsném válcovém pouzdře a tyto sondy jsou kvalifikovány jako 1E zařízení. U sondy AED-14 PT netvoří detektor a řídící jednotka uzavřený celek, GM detektor je s řídící elektronikou sondy propojen kabelem a je ho tak možné použít i ve specifických měřících geometriích s omezeným prostorem pro detektor.

 

TECHNICKÉ ÚDAJE

Měřící rozsah

AED-14 LR   1E-8 ~ 1E-1 Gy/h
AED-14 HR   1E-7 ~ 5E-1 Gy/h
AED-14 PT   1E-7 ~ 5E-1 Gy/h

Výstupní signál

Digitální proudová smyčka

Energetický rozsah

40 keV ~ 1,5 MeV

Radiační odolnost

350 Gy

Pracovní teplota

-40°C ~ +55 °C

Pracovní relativní vlhkost

max. 90 %, nekondenzující

 

MODELY

 • AED-14 LR
 • AED-14 HR
 • AED-14 PT

  

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

 • Lokální zobrazovací jednotka LZJ-22

 

 

Stáhnout PDF

POPTAT U VÝROBCE

Specifikace, normy a design zařízeni mohou podléhat změně v závislosti na vývoji zařízení nebo na konkrétním zákaznickém provedení a to bez předchozího oznámení změny.
Požádejte proto našeho zástupce o potvrzení informací uvedených na této webové stránce.

Mohlo by vás zajímat

Radiační monitorovací systém

Modulární systém pro monitorování radiační situace s možností připojení velkého množství detektorů, monitorů, zobrazovacích a signalizačních jednotek

Detail

Monitor dávkového příkonu

Monitory gama pro měření dávkového příkonu nebo příkonu dávkového ekvivalentu

Detail

Monitor vysokých dávkových příkonů

Odolný monitor pro měření vysokých dávkových příkonů gama v kontejnmentu a blízkém okolí reaktoru. Monitor je možno použít pro normální i havarijní provoz

Detail

 • 60+
 • Produktů pro
  jaderné elektrárny
 • 4
 • Různé typy
  Gama ozařovačů
 • 3500+
 • Roční distribuce
  detektorů kontamiance
+420 516 428 611
Česká republika
Svitavská 588, 679 21 Černá Hora


Certifikace a oprávnění