Kalibrační lavice CB-50 je určena pro přesné a bezpečné nastavení polohy přístroje do svazku ionizujícího záření během kalibrace.
Obvykle je součástí kalibračních laboratoří pro měřidla dávek a dávkových příkonů záření gama nebo neutronů.

 

URČENÍ

Kalibrační lavice CB-50 je určena pro přesné umístění kalibrovaného přístroje do svazku ionizujícího záření generovaného ozařovačem v kalibrační laboratoři tak, aby byl přístroj ozařován přesně definovanou hodnotou záření.

CB-50 umožňuje plynule nastavovat testovaný přístroj do vzdálenosti až 10 metrů od ozařovače.

 

POPIS

Kalibrační lavice CB-50 umožňují nastavovat přístroj ve svazku ionizujícího záření generovaného ozařovačem v kalibrační laboratoři ve 3 osách:

 • X: vzdálenost od ozařovače
 • Y: posun doleva/doprava od středu svazku ozařovače
 • Z: posun nahoru/dolů od středu svazku ozařovače

CB-50 jsou vyráběny v různých variantách z hlediska ovládání posuvu os X, Y a Z. Každý z posuvů je možné řešit manuálně nebo elektricky.

 

ZÁKLADNÍ KOMPONENTY KALIBRAČNÍ LAVICE

 • Kolejnice ze segmentů o délce 1 nebo 2 m
 • Vozík s řídící jednotkou
 • Absolutní čidlo polohy, které odměřuje polohu v ose X
 • Pracovní stůl pro kalibrované přístroje
 • Kamera pro odečet dat z kalibrovaného přístroje

CB-50 může být doplněna o mnoho volitelných příslušenství.

 

KLÍČOVÉ VLASTNOSTI

 • Univerzálnost, možnost kalibrace přístrojů různých typů a výrobců
 • Možnost využití v gama i neutronových kalibračních laboratořích
 • Spolehlivost a přesnost nastavení polohy
 • Bezpečné dálkové ovládání
 • Možnost kompenzace nerovné podlahy

 

TECHNICKÉ PARAMETRY

Výška svazku záření

1 500 mm

Horizontální nastavení detektoru

+/- 300 mm

Vertikální nastavení detektoru

+/- 150 mm

Délka pojezdu

< 10 000 mm

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

 • Kolejnice v segmentech 1 nebo 2 m
 • Pohony jednotlivých os pro umístění přístroje do svazku ionizujícího záření
 • Rotační základna doplňující osu Y o možnost natáčení přístroje na obě strany až o 180°
 • Držáky pro jednotlivé typy kalibrovaných přístrojů
 • Lokální ovladač
 • Laserový zaměřovací systém pro vymezení přístroje do osy svazku záření
 • Systém napájení kalibrovaných přístrojů: zásuvky síťového napájení, zdroje 24 Vss, zdroje VN a podobně
 • Monitor pro nastavení kamery přímo na CB-50
 • Systém odečtu dat z kalibrovaných přístrojů pomocí měřičů četnosti impulsů
 • Systém odečtu dat z kalibrovaných přístrojů pomocí inteligentních digitálních rozhraní jako např. RS-232, RS-485, USB, Ethernet, atd.
 • Systém nezávislé vizuální kontroly polohy CB-50 (pevné měřítko a kamera)
 • Měřidla parametrů pracovního prostředí v kalibrační místnosti (teplota, tlak, relativní vlhkost)

 

MODELY

K0124-07

 • Osa X ovládána elektromechanicky
 • Osy Y a Z ovládány manuálně
 • Manuální rotační základna pracovního stolu

K0124-08

 • Osy X, Y a Z ovládány elektromechanicky
 • Elektromechanická rotační základna pracovního stolu

K0124-09

 • Osy X, Y a Z ovládány manuálně

 

 

  

Stáhnout PDF

POPTAT U VÝROBCE

Specifikace, normy a design zařízeni mohou podléhat změně v závislosti na vývoji zařízení nebo na konkrétním zákaznickém provedení a to bez předchozího oznámení změny.
Požádejte proto našeho zástupce o potvrzení informací uvedených na této webové stránce.

Mohlo by vás zajímat

Neutronový ozařovač

NI-01 je neutronový ozařovač pro kalibrace a testovaní zařízení, která měří a signalizují tok neutronů

Detail

Gama ozařovač

Radionuklidový ozařovač, zdroj homogenního kolimovaného svazku gama záření vhodný pro SSDL laboratoře

Detail

Gama ozařovač

Radionuklidový ozařovač, zdroj homogenního kolimovaného svazku gama záření vhodný pro SSDL laboratoře

Detail

Gama ozařovač

Radionuklidový ozařovač, zdroj homogenního kolimovaného svazku gama záření vhodný pro SSDL laboratoře.

Detail

 • 60+
 • Produktů pro
  jaderné elektrárny
 • 4
 • Různé typy
  Gama ozařovačů
 • 3500+
 • Roční distribuce
  detektorů kontamiance
+420 516 428 611
Česká republika
Svitavská 588, 679 21 Černá Hora


Certifikace a oprávnění