Kalibrátor osobních dozimetrů BC-03 lze použít pro komfortní a bezpečnou kalibraci dozimetrů zdroji záření beta.
Je určen pro provádění kalibrací elektronických osobních dozimetrů v automatickém režimu.

  

URČENÍ

Kalibrátor osobních dozimetrů BC-03 je určen pro komfortní a bezpečnou kalibraci dozimetrů zdroji záření beta. Slouží primárně ke kalibraci elektronických osobních dozimetrů. Jeho hlavní výhodou je možnost plně automatizované kalibrace s vysokou kapacitou.

Po příslušných úpravách mohou být kalibrovány i jiné detektory s citlivostí na beta záření, přičemž jeho použitelnost závisí na typu použitých detektorů a vhodnosti instalovaných zdrojů radiace.

  

POPIS

Konstrukce kalibrátoru osobních dozimetrů BC-03 odpovídá normě ISO 6980 pro kalibraci detektorů Hp(0,07). Jeho hlavními součástmi jsou:

 • 3 referenční zdroje vyzařující čisté beta záření:
 • 147Pm, nominální aktivita 3,7 GBq (0,1 Ci)
 • 85Kr, nominální aktivita 3,7 GBq (0,1 Ci)
 • 90Sr/90Y, nominální aktivita 460 MBq (12,7 mCi)
 • Energetické filtry, každý odpovídající příslušnému referenčnímu zdroji
 • Sada standardizovaných fantomů (simulace lidského těla)
 • PLC řídicí jednotka
 • Otočný stůl s krokovým motorem
 • Čtečka elektronických dozimetrů
 • Databázový a řídicí software
 • Senzory okolního prostředí (teplota, tlak, vlhkost)
 • Rozhraní pro bezpečnostní systém ozařovny

  

Během přípravy na kalibraci je dozimetr manuálně připevněn na pracovní plochu v určené poloze. Na stůl lze umístit až 12 dozimetrů. Poté jsou dozimetry automaticky ozářeny vybranými zdroji po určitou dobu nebo do dosažení určené dávky. Naměřené hodnoty jsou uloženy a vyhodnoceny pomocí softwaru pro zpracování a archivaci dat.

  

  

 Charakteristiky kalibrátoru osobních dozimetrů

 • Čtečka elektronických dozimetrů ovládaná kontrolním software podporuje: identifikaci dozimetrů, vynulování dávky v dozimetru a načtení naměřené dávky z příslušného zdroje
 • Schopnost automaticky provádět opakovaná měření dávek z každého zdroje pro statistické zpracování
 • Všechna naměřená data jsou zasílána do nadřazeného softwaru pro zpracování a archivaci
 • Automatizace měřícího procesu (předdefinované procedury)
 • Možné typy kalibrovaných dozimetrů: standardně EPD Mk2, DMC‑2000XB, další na vyžádání

 

Charakteristiky software pro zpracování a archivaci dat

 • Bere v úvahu aktuální aktivitu zdrojů
 • Koriguje výsledky v závislosti na podmínkách okolního prostředí
 • Statisticky vyhodnocuje naměřená data: střední hodnotu, odchylku, relativní chybu, variační koeficient, závislost odezvy dozimetru na energii
 • Umožňuje vytištění výsledků

 

Bezpečnostní prvky

 • Jak v manuálním, tak v automatickém módu je ozařování znemožněno, dokud nejsou splněny všechny bezpečnostní podmínky.
 • Automatický uzávěr zdroje se uzavře do bezpečné polohy v případě jakéhokoli selhání/poruchy/výpadku napájení
 • Lze připojit senzory sledování a blokování otevírání/zavírání vstupních dveří a pohybová čidla PIR
 • Světelná signalizace stavu
 • Bezpečnostní STOP tlačítko

 

KLÍČOVÉ VLASTNOSTI

 • Zdroje pro kalibraci Hp(0,07) navázané na národní standard včetně příslušných energetických filtrů
 • Standardizované fantomy
 • Integrovaná čtečka dozimetrů
 • Možnost přizpůsobení metodiky kalibrace dozimetrů
 • Schopnost kalibrovat elektronické dozimetry v plně automatickém režimu s vysokou kapacitou
 • Automatická korekce vlivů okolní teploty, tlaku a relativní vlhkosti
 • PC se softwarem umožňujícím zpracování a archivaci naměřených dat
 • Dálkové ovládání
 • Možnost připojení do centrálního datového a řídicího systému kalibrační laboratoře DARS

 

TECHNICKÉ ÚDAJE

METROLOGICKÉ PARAMETRY

147Pm

3,7 GBq (0,1 Ci)

85Kr

3,7 GBq (0,1 Ci)

90Sr/90Y

460 MBq (12,7 mCi)

PROVOZNÍ PODMÍNKY A OSTATNÍ PARAMETRY

Napájení                   

220-240 VAC, 200 VA

Komunikace s řídícím PC

Ethernet

 

CERTIFIKACE A NORMY

 • Doporučení Mezinárodní agentury pro atomovou energii (IAEA) – část kalibrace přístrojů pro měření beta
 • ISO 6980 norma pro Hp(0,07)
 • Referenční standard BSS-2

 

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

 • Bezpečnostní systém (senzory sledování a blokování otevírání/zavírání vstupních dveří a pohybová čidla PIR)
 • Optický monitorovací systém
 • Radiační monitorovací systém
 • Adaptéry na jiné typy dozimetrů a/nebo jiné fantomy

  

  

  

Stáhnout PDF

POPTAT U VÝROBCE

Specifikace, normy a design zařízeni mohou podléhat změně v závislosti na vývoji zařízení nebo na konkrétním zákaznickém provedení a to bez předchozího oznámení změny.
Požádejte proto našeho zástupce o potvrzení informací uvedených na této webové stránce.

Mohlo by vás zajímat

Neutronový ozařovač

NI-01 je neutronový ozařovač pro kalibrace a testovaní zařízení, která měří a signalizují tok neutronů

Detail

Gama ozařovač

Radionuklidový ozařovač, zdroj homogenního kolimovaného svazku gama záření vhodný pro SSDL laboratoře

Detail

Gama ozařovač

Radionuklidový ozařovač, zdroj homogenního kolimovaného svazku gama záření vhodný pro SSDL laboratoře

Detail

Gama ozařovač

Radionuklidový ozařovač, zdroj homogenního kolimovaného svazku gama záření vhodný pro SSDL laboratoře.

Detail

 • 60+
 • Produktů pro
  jaderné elektrárny
 • 4
 • Různé typy
  Gama ozařovačů
 • 3500+
 • Roční distribuce
  detektorů kontamiance
+420 516 428 611
Česká republika
Svitavská 588, 679 21 Černá Hora


Certifikace a oprávnění