PIM-301E je určen pro kontinuální měření objemových aktivit radioaktivních aerosolů a jódu ve vzduchu při běžném provozu a také při havarijním či pohavarijním stavu jaderné elektrárny.

  

URČENÍ

Monitor PIM-301E je určen pro kontinuální měření objemových aktivit radioaktivních aerosolů a jódu ve vzduchu za normálního i abnormálního provozu, projektových i nadprojektových haváriích.

Účelem monitoru je detekovat široký rozsah koncentrací radioaktivních aerosolů anebo jódu ve vzduchu od nízkých úrovní a signalizovat jejich výskyt osobám přítomným ve sledovaném prostoru tak, aby byla zajištěna jejich ochrana před vnitřní kontaminací.

 

POPIS

Monitor obsahuje 1 měřící trasu skládající se z následujících základních částí:

 • Kontinuálního detektoru aerosolů CPD-14
 • Kontinuálního detektoru jódu CID-03
 • Vysokoobjemového vzorkovače vzduchu DAS-10
 • Vyhodnocovací jednotky RPU-12

Monitor nasává vzduch z přívodní trubky (volitelně je možné objednat konfiguraci s více přívody vzduchu). Odebraný vzduch nejprve projde Detektorem aerosolů CPD-14, kde jsou aerosoly zachytávány na pohyblivou filtrační pásku. Následně je odebraný vzduch přiveden do detektoru jódu CID-03, kde je jód zachytáván na pevnou jodovou cartridge.

Za oběma monitory je instalován vysokoobjemový, a přesto relativně tichý, vzorkovač DAS-10, který udržuje konstantní průtok vzduchu v měřené trase.

Hodnota průtoku z DAS-10 je spolu s hodnotami měřených aktivit aerosolů a jódu předávána do řídící jednotky RPU-12, která provádí výpočet hodnot objemové aktivity. RPU-12 dále zajišťuje prezentaci měřených hodnot, stavu monitoru a předávání dat nadřazenému systému.

Komponenty PIM-301E jsou umístěny na pevném rámu. K zařízení se pomocí šroubení připojuje přívod a odvod odběrové trasy. Monitor je z hlediska požadavků seizmické odolnosti zařazeno do kategorie 1a s garantovanou funkčností před a po seismické události.

Rozvod vzduchu monitorem je řešen nerezovými trubkami. Trasy nejsou vyhřívané. V případě požadavku zákazníka lze vyhřívání tras doplnit.

Pod CPD-14 je instalován záložní aerosolový filtr, který je určen pro zachycení aerosolů v případě přetržení filtrační pásky v CPD-14.

Monitor PIM-301E automaticky archivuje naměřené hodnoty do lokálního archivu. V monitoru jsou implementovány automatické diagnostické funkce.

  

KLÍČOVÉ VLASTNOSTI

 • On-line monitorování radioaktivních aerosolů a jódu v jednom monitoru
 • Monitor je určen pro kontinuální měření při běžném, havarijním a pohavarijním stavu jaderné elektrárny
 • Minimální záchyt aerosolů na vstupu do zařízení před aerosolovými filtry
 • Funkce monitoru jsou klasifikovány dle EN 61226
 • Monitor je funkční i po seismické události
 • Možnost regulace průtoku monitorem z nadřazeného systému
 • Tichý provoz monitoru, vhodný pro dozorny jaderné elektrárny
 • Lokální ovládání a zobrazení radiační situace a stavu monitoru
 • Možnost vzdáleného ovládání

  

TECHNICKÉ PARAMETRY

Zařazení do kategorie EN 61226

C

Seismická odolnost

1a

Rozměry monitoru (Š × V x H)

1700 x 2200 x 600 mm

Rozměry podstavce (Š × V x H)

1700 x 500 x 480 mm

Hmotnost

Cca 1000 kg

Komunikační rozhraní

Ethernet

Pracovních teplota prostředí

5 ÷ 40 °C

Teplota měřeného vzduchu

0 ÷ 40 °C

Pracovní průtok vzduchu

1,8 m3/hod

  

Kontinuální DETEKTOR AEROSOLŮ CPD-14

Typ detektoru

polovodičový

Záchytné médium

pohyblivá filtrační páska LSF-2

Účinnost záchytu

90%

Měřicí rozsah alfa (241Am)

5E-0242E+05 Bq/m3

Energetický rozsah alfa

2,546,5 MeV

Měřicí rozsah beta (204Tl)

2E-0145E+05 Bq/m3

Energetický rozsah beta

0,242,5 MeV

Kontrolní zdroj

LED

  

Kontinuální detektor jódu CID-03

Typ detektoru

scintilační

Záchytné médium

jódová cartridge TC-45

Účinnost záchytu cartridge

96%

Měřicí rozsah (131I)

2,5E+0043E+06 Bq/m3

Energetický rozsah

2,546,5 MeV

Kontrolní zdroj

137Cs

  

Stáhnout PDF

POPTAT U VÝROBCE

Specifikace, normy a design zařízeni mohou podléhat změně v závislosti na vývoji zařízení nebo na konkrétním zákaznickém provedení a to bez předchozího oznámení změny.
Požádejte proto našeho zástupce o potvrzení informací uvedených na této webové stránce.

Mohlo by vás zajímat

Radiační monitorovací systém

Modulární systém pro monitorování radiační situace s možností připojení velkého množství detektorů, monitorů, zobrazovacích a signalizačních jednotek

Detail

Lokální zobrazovací jednotka

Zařízení pro zobrazení naměřených hodnot a signalizaci provozních stavů z radiačních monitorovacích systémů2

Detail

Akustická signalizační jednotka

Signalizační jednotka, která spolehlivě zajišťuje zřetelnou vizuální i akustickou signalizaci překročení signalizačních úrovní

Detail

Monitor příkonu dávkového ekvivalentu neutronů

Detektor pro měření příkonu prostorového dávkového ekvivalentu Ḣ*(10) v polích neutronového záření

Detail

Monitor dávkového příkonu

Monitory gama pro měření dávkového příkonu nebo příkonu dávkového ekvivalentu

Detail

Monitor kontaminace předmětů a materiálů

Zařízení pro kontrolu a signalizaci kontaminace předmětů a/nebo materiálů gama radioaktivními látkami

Detail

 • 60+
 • Produktů pro
  jaderné elektrárny
 • 4
 • Různé typy
  Gama ozařovačů
 • 3500+
 • Roční distribuce
  detektorů kontamiance
+420 516 428 611
Česká republika
Svitavská 588, 679 21 Černá Hora


Certifikace a oprávnění