Monitor CPM-300 je určen pro kontinuální měření koncentrace aktivity alfa a beta aerosolů ve vzduchu. Zobrazuje a archivuje naměřené hodnoty a signalizuje převýšení nastavených signalizačních úrovní

 

URČENÍ

Monitor aktivity aerosolů CPM-300 je určen pro kontinuální měření koncentrace aktivity alfa a beta aerosolů ve vzduchu. Monitor může odebírat vzdušinu přímo v pracovním prostředí, z ventilačního systému nebo z životního prostředí.

Monitor zobrazuje a archivuje naměřené hodnoty a signalizuje převýšení nastavených signalizačních úrovní v místě měření a může být použit jako součást větších monitorovacích systémů s přenosem dat do centrálního systému.

 

POPIS

Na nosném rámu monitoru CPM-300 jsou upevněny tyto části:

 • Zobrazovací jednotka s panelovým PLC s dotykovým LCD 5,7“ zajišťuje napájení systému, zobrazování výsledků měření ze zařízení CPD-13, archivaci naměřených hodnot a zobrazování stavu zařízení. Opticky a akusticky signalizuje překročení nastavených signalizačních úrovní. Obsahuje komunikační rozhraní Ethernet.

 • Zařízení pro měření aerosolů CPD-13 zajišťuje vlastní měření aktivity alfa a beta aktivních aerosolů ve vzduchu. Umožňuje nastavení a řízení měřicího procesu. V hermeticky uzavíratelném boxu je umístěna měřicí trasa s křemíkovými detektory, zdroj 241Am pro automatickou kontrolu detektoru („blenkr“), systém elektro-mechanického posuvu filtrační pásky, štěrbinový průtokoměr a měřicí elektroniku s MCA (mnohokanálový analyzátor) a mikroprocesorem. Pro sledování tlakové ztráty na pásce je zařízení vybaveno diferenciálním měřičem tlaku, který sleduje ucpání či protržení pásky. Na skříni jsou umístěna stavová indikační LED světla.

 • Sací jednotka VP-30 zajišťuje požadovaný průtoku vzduchu měřicí trasou, nasává vzduch přes CPD-13. Výkon sací jednotky je regulován zařízením CPD-13.

 

Nastavení parametrů a režimu měření se provádí v CPD-13 přes rozhraní RS-485 pomocí PC s nainstalovaným servisním software.

CPD-13 zajišťuje řízení průtoku, ovládá posuv filtrační pásky,    přepočítává hodnoty průtoku na standardní podmínky (teplota, tlak), přepočítává signály z detektoru na zvolenou jednotku objemové aktivity (například Bq/m3) a sleduje stav zařízení.

Měření probíhá kontinuálně, průběžně jsou přepočítávány koncentrace alfa a beta.

 

MĚŘÍCÍ PROCES

Odebíraný vzorek vzduchu prochází přes vstupní šroubení do měřicí části zařízení CPD-13, prochází přes filtrační pásku, štěrbinový průtokoměr a vychází přes výstupní šroubení do podtlakové sací jednotky VP-30.

Na filtrační pásce se zachycují aerosolové částice. Křemíkové detektory uvnitř CPD-13 měří kontinuálně – tři detektory jsou pro zajištění maximální účinnosti umístěné těsně u filtrační pásky a měří odezvu na aktivitu aerosolu zachyceného na pásce, čtvrtý je určený pro kompenzaci pozadí.

Pro přepočet na standardní podmínky je doplněno měření absolutního tlaku a teploty odebíraného vzorku vzduchu. Mechanismus umožňuje posuv pásky kontinuální nebo periodický s nastavitelnou periodou.

Detekované signály jsou elektronicky vyhodnoceny pomocí dvou MCA (jeden pro měřící signál, jeden kompenzační), přepočteny na objemovou aktivitu a předány zobrazovacímu PLC. Přednastavené signalizační úrovně jsou nepřetržitě porovnávány s aktuálními vyhodnocenými hodnotami, překročení je indikováno opticky a akusticky.

 

ZÁKLADNÍ ČÁSTI CPD-13

 

 

KLÍČOVÉ VLASTNOSTI

 • Přizpůsobitelné mechanické uspořádání
 • Použití filtrační pásky umožňuje kontinuální měření v řádu měsíců
 • Kompenzace pozadí v reálném čase
 • Nastavitelné signalizační úrovně pro alfa i beta kanál
 • Přístup ke všem součástem pro snadnou údržbu
 • K dispozici různá komunikační rozhraní

 

TECHNICKÉ ÚDAJE

Detektory

typ Si -PIN

Filtrační páska

25m x 50mm

Nominální průtok

20 l/min

Tlaková ztráta při nominálním průtoku

cca 400 Pa

Teplotní rozsah

+5 ~ +50°C

Rozměry sestavy

380 x 1750 x 500 mm

Napájení / Příkon

230 VAC, max 150 W

Hmotnost 

cca 55 kg

 

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL

 • Filtrační páska LFS-2-50

  

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

 • Zařízení pro kontinuální měření aerosolů CPD-13
 • Sací jednotka VP-30

 

 

Stáhnout PDF

POPTAT U VÝROBCE

Specifikace, normy a design zařízeni mohou podléhat změně v závislosti na vývoji zařízení nebo na konkrétním zákaznickém provedení a to bez předchozího oznámení změny.
Požádejte proto našeho zástupce o potvrzení informací uvedených na této webové stránce.

Mohlo by vás zajímat

Monitor vzácných plynů

Zařízení s velmi nízkými detekčními limity pro měření a bilancování aktivity vzácných plynů vypouštěných z ventilačních komínů jaderných zařízení

Detail

Detektor vzácných plynů

Detektor NGD-08 je určen pro kontinuální měření objemové aktivity vzácných plynů v technologických systémech jaderně-energetických zařízení

Detail

Detektory vzácných plynů

Detektor pro kontinuální měření objemové beta a/nebo gama aktivity vzácných plynů ve výpustech ventilačních komínů a v technologických systémech

Detail

Zařízení pro odběr 3H a 14C

Odběru vzorků 3H a 14C ze vzduchu. Umožňuje diferenciálně vzorkovat oxidované i neoxidované formy tritia a organické i anorganické formy 14C

Detail

Monitor kontaminace rukou a nohou

Monitory kontaminace rukou a nohou jsou určeny k signalizaci kontaminace alfa, beta nebo gama radionuklidy vyskytujícími se na rukou, nohou či oblečení

Detail

 • 60+
 • Produktů pro
  jaderné elektrárny
 • 4
 • Různé typy
  Gama ozařovačů
 • 3500+
 • Roční distribuce
  detektorů kontamiance
+420 516 428 611
Česká republika
Svitavská 588, 679 21 Černá Hora


Certifikace a oprávnění