Monitory řady LEM umožňují off-line měření objemové gama aktivity kapalin s velmi nízkými minimálními detekovatelnými aktivitami. Lze je výhodně použít pro spektrometrické měření a bilancování kapalných výpustí z jaderně energetických zařízení

  

URČENÍ

Monitory řady LEM umožňují off-line měření objemové gama aktivity kapalin s velmi nízkými minimálními detekovatelnými aktivitami.

Lze je výhodně použít pro spektrometrické měření a bilancování kapalných výpustí z jaderných elektráren a jiných jaderně energetických zařízení.

Monitory LEM mohou být použity jako součást rozsáhlých monitorovacích systémů nebo jako autonomní monitor se zobrazením výsledků v místě měření, případně se vzdáleným zobrazením výsledků měření.

  

POPIS

Monitor aktivity kapalin LEM se skládá z těchto základních částí:

 • Měřící nádoby s variabilním stíněním
 • Spektrometrického detektoru (NaI(Tl), LaBr3 nebo HPGe)
 • Systému pro vyhodnocení měřených dat s mnohokanálovým analyzátorem (až 64 tisíc kanálů) a podpůrnou elektroniku
 • Ovládací jednotkou s displejem
 • Systémem pro automatické řízení s ventily, měřicími prvky standardních veličin a dalším příslušenstvím

Detektor je umístěn ve stíněné měřicí nádobě. Do ní je vzorek přiváděn systémem ventilů tak, aby byl rovnoměrně promísen po celé nádobě a nedocházelo k usazování kalů a nečistot v některých místech. Informace z detektoru jsou analyzovány pomocí mnohokanálového analyzátoru a zpracovány pomocí vyhodnocovací jednotky.

  

Ovládací jednotka monitoru LEM umožňuje:

 • Porovnání naměřené hodnoty se signalizačními úrovněmi
 • Automatická měření pozadí v přednastavených intervalech
 • Kalibrace monitoru uzavřeným zdrojem ionizujícího záření
 • Naplnění měřící nádoby kalibračním roztokem
 • Proplachování čistou vodou a vypouštění měřící nádoby
 • Sledování výpustí a ovládání až dvou vstupních čerpadel
 • Sledování množství průtoku, tlaku a teploty
 • Přenos dat do hostitelského systému

 

Měření je hodnoceno v normálním a havarijním režimu. Pro jednotlivé režimy jsou nastaveny měřicí časové intervaly. Výstupní hodnotou měřící části je aktivita v jednotkách Bq/l. Během měření je pomocí teploměru, který je umístěn v jímce na měřící nádobě, měřena také teplota kapaliny proudící zařízením. Měřená data jsou ukládána na disk ve formě hodinových, denních a sumačních záznamů.

 

  

 

  

DETEKTORY

 

NaI(Tl)

HPGe

LaBr3

Rozměr detektoru

3 x 3“

3“

2 x 2“

Energetický rozsah

50 keV ~ 3 MeV

30 keV ~ 3 MeV

50 keV ~ 3 MeV

Stínění

502 mm

100 mm

502 mm

Hmotnost (cca)

864 kg

1670 kg

864 kg

MDA3

4 Bq/l

0,5 Bq/l

N/A

Referenční radionuklid

137Cs

1 Rozměry se mohou měnit s použitím jiného typu detektoru
2 volitelně možné rozšířit na 100 mm – nízkopozaďové stínění
3 1000 sekund měření, pozadí 200 nSv/h, 50 mm stínění

 

KLÍČOVÉ VLASTNOSTI

 • Systém je díky nízkým MDA vhodný pro bilanční monitorování výpustí.
 • Měřící nádoba je opatřena nepřilnavým povrchem a trvalým odkalem, aby se zabránilo usazování kalů a nečistot na vnitřním povrchu nádoby.
 • Systém kombinuje jak měřicí řetězec, tak systém pro automatické řízení (může nahradit systém pro měření objemu propouštěné kapaliny).
 • Jednoduchost a modularita systému, umožnuje uživateli sestavit monitor z již používaného detektoru v rámci modernizace.
 • Systém je připraven pro integraci se systémem LES pro odběr standardních a havarijních vzorků.

  

MODELY A VARIANTY

 • LEM-201 Monitor aktivity kapalin, se standardním stíněním 50 mm a NaI(Tl) detektorem
 • LEM-211 Monitor aktivity kapalin, se nízkopozaďovým stíněním (100 mm) a HPGe detektorem
 • LEM-221 Monitor aktivity kapalin, se standardním stíněním 50 mm a LaBr3 detektorem

 

PŘÍLUŠENSTVÍ

 • Nízkopozaďové stínění ( 50 mm)

 

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

 • LES – Vzorkovač kapalných výpustí
 • LAM-501 – Monitor aktivity kapalin (on-line – přiložený k potrubí)

 

Stáhnout PDF

POPTAT U VÝROBCE

Specifikace, normy a design zařízeni mohou podléhat změně v závislosti na vývoji zařízení nebo na konkrétním zákaznickém provedení a to bez předchozího oznámení změny.
Požádejte proto našeho zástupce o potvrzení informací uvedených na této webové stránce.

Mohlo by vás zajímat

Monitor aktivity kapalin

On-line měření objemové aktivity kapalin v záchytných nádržích. Je vhodný zejména pro automatické vypouštění kapalných odpadů do kanalizace či životního prostředí

Detail

 • 60+
 • Produktů pro
  jaderné elektrárny
 • 4
 • Různé typy
  Gama ozařovačů
 • 3500+
 • Roční distribuce
  detektorů kontamiance
+420 516 428 611
Česká republika
Svitavská 588, 679 21 Černá Hora


Certifikace a oprávnění