KLÍČOVÉ VLASTNOSTI

 • Scintilační bezplynové detektory s integrovaným vyhodnocovacím mikroprocesorem umožňujícím jednoduchou kalibraci a také rychlou výměnou poškozeného detektoru v místě instalace
 • Variabilita detektorů pro různé typy kontaminace včetně jednokanálového nebo dvoukanálového provedení
 • Vynikající pokrytí celého těla detektory včetně boku nohou, rukou a nártů
 • Těsná geometrie pro měření alfa kontaminace na rukou s vysokou účinností
 • Pokročilý algoritmus automatického určování doby měření zajišťující velkou průchodnost měřených osob monitorem
 • Uživatelsky přívětivé grafické rozhraní s několika barevnými displeji
 • Možnost zavedení více jazykových verzí pro komunikaci s měřenými osobami, vč. hlasových pokynů
 • Extrémně snadný přístup k detektorům monitorů usnadňuje jejich údržbu
 • Možnost použití detektorů kontaminace i pro další monitory z produkce VF usnadňuje údržbu těchto zařízení
 • Možnost identifikace měřených osob pomoci identifikační čtečky (volitelné příslušenství)
 • Různé varianty monitorů se širokou škálou volitelného příslušenství
 • Možnost komunikace s nadřazeným systémem přes standardní rozhraní Ethernet

  

POPIS

ExitScan-2 je dvou-krokový celotělový monitor kontaminace osob, určený pro výstupní kontrolu kontaminace personálu opouštějícího kontrolovaná pásma primárně v jaderných elektrárnách. Monitor kontroluje výskyt kontaminace alfa, beta i gama emitujících radionuklidů (v závislosti na použitých detektorech).

ExitScan-2 je možné dodat v konfiguracích:

 • FULL s 26 detektory
 • OPTIMAL s 18 detektory
 • OPEN s 18 detektory

Verze FULL a OPTIMAL, na rozdíl od verze OPEN, umožňují blokovat průchod kontaminovaných nebo nezměřených osob pomocí závor nebo dveří (volitelné příslušenství). Verze OPEN je odlehčená a skládá se pouze z podstavce a stěny s detektory.

Na následujícím obrázku je znázorněn rozdíl mezi umístěním detektorů verze FULL (vlevo) a OPTIMAL/ OPEN (vpravo):

 

PRŮBĚH MĚŘENÍ

Monitor průběžně měří a vyhodnocuje úroveň radiačního pozadí až do vstupu měřené osoby. Poté je zahájen proces měření přední strany těla. Po dosažení správné měřící polohy a tím i maximální účinnosti detekce je zahájeno měření. K dosažení správné polohy napomáhají optické indikátory a hlasové pokyny. Po ukončení první fáze je uživatel vyzván k otočení a proces se opakuje pro zadní stranu těla. K zajištění nejkratšího možného času měření a největší průchodnosti je využíván sofistikovaný algoritmus statistického vyhodnocení.

O výsledku měření nebo případných poruchách informuje zařízení hlášením na několika displejích.

V případě překročení nastavené signalizační úrovně kontaminace se aktivuje optický a zvukový signál.

Pohyblivý monitor kontaminace hlavy, dodávaný jako volitelné příslušenství, se automaticky přiblíží k hlavě měřené osoby (rozsah pohybu cca 0,5 m).

Monitor lze také volitelně vybavit monitorem kontaminace drobných předmětů, které jsou měřeny v průběhu měření osoby.

  

TECHNICKÉ ÚDAJE

Typ detektoru

scintilační, bezplynové

Typ měření

dvou-krokové

MDA *)

0,3 Bq/cm2

Max. rozměry (Š x V x H)

(1000 × 2400 × 1300) mm

Hmotnost

450 kg ± 10 % v závislosti
 na konfiguraci zařízení

Možnost komunikace v několika jazycích **)

1 - 4

Napájení

110/240 VAC, max. 125 W

Krytí

IP 20

Komunikační rozhraní

Ethernet

Zobrazované jednotky

cps, Bq, Bq/cm2

*) Nejvyšší hodnota za standardního pozadí; hodnoty MDA pro jednotlivé radionuklidy je možno si vyžádat u vašeho obchodního zástupce.

**) V monitoru je možné přepínat komunikaci s měřenou osobou v písemné a mluvené formě do několika jazyků; možnosti lze konzultovat s vaším obchodním zástupcem.

 

TYPY MONITORŮ

Typ

Měřená kontaminace

Počet kanálů

ExitScan-2A

Alfa

1

ExitScan-2B

Alfa + Beta

1

ExitScan-2C

Alfa / Beta

2

ExitScan-2D

Alfa + Beta + Gama

1

ExitScan-2E

Alfa / Beta + Gama

2

 

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ 

OPEN ***)

 • Čtečka ID

ANO

 • Detektor kontaminace předmětů

ANO

 • Vstupní dveře (manuální)

NE

 • Výstupní dveře (manuální)

NE

 • Vstupní závora (manuální)

NE

 • Výstupní závora (manuální)

NE

 • Vstupní závora (automatická)

NE

 • Výstupní závora (automatická)

NE

 • Pohyblivý hlavový detektor

NE

 • Přídavné gama detektory s olověným stíněním 1 cm

ANO

 • Přídavné olověné stínění o šířce1 cm, 2,5 cm nebo 5 cm

ANO

 ***) Pro konfigurace FULL a OPTIMAL jsou dostupná všechna volitelná příslušenství.

 

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

 • Signalizační jednotka ASU-50
 • Monitory kontaminace rukou a nohou - řada HF
 • Monitory kontaminace rukou řada HM
 • Signalizátory kontaminace předmětů řada SIM
 • Přenosný monitor kontaminace řada PAM

 

 

 

Stáhnout PDF

POPTAT U VÝROBCE

Specifikace, normy a design zařízeni mohou podléhat změně v závislosti na vývoji zařízení nebo na konkrétním zákaznickém provedení a to bez předchozího oznámení změny.
Požádejte proto našeho zástupce o potvrzení informací uvedených na této webové stránce.

 • 60+
 • Produktů pro
  jaderné elektrárny
 • 4
 • Různé typy
  Gama ozařovačů
 • 3500+
 • Roční distribuce
  detektorů kontamiance
+420 516 428 611
Česká republika
Svitavská 588, 679 21 Černá Hora


Certifikace a oprávnění