Monitory kontaminace rukou a nohou jsou moderní zařízení určená k signalizaci kontaminace alfa, beta nebo gama radionuklidy. Zařízení jsou využívána v jaderných elektrárnách, radiochemických provozech, výzkumných ústavech, nemocnicích, atd.

  

URČENÍ

Monitory kontaminace rukou a nohou jsou určeny k signalizaci kontaminace alfa, beta nebo gama radionuklidy vyskytujícími se na rukou, nohou či oblečení.

Příkladem míst použití mohou být jaderné elektrárny, radiochemické provozy, vědecké ústavy s výzkumnými reaktory, PET centra, atd. V závislosti na typu pracoviště dodáváme jednokanálové či dvoukanálové modely (s odděleným alfa kanálem), uzpůsobené pro měření alfa; alfa+beta; alfa/beta; alfa+beta+gama a alfa/beta+gama záření.

 

POPIS

V monitorech kontaminace jsou použity scintilační detektory, z nichž čtyři (variantně dva) jsou určeny pro měření kontaminace rukou a dva pro měření kontaminace nohou.

Při standardním provozu monitor průběžně měří a vyhodnocuje úroveň radiačního pozadí. Jakmile je některým detektorem (na ruce nebo nohy) zaznamenána přítomnost měřené osoby, měření pozadí se přeruší. Monitor detekuje umístění rukou a nohou v měřicí poloze a zahájí měření. Informace o nesprávné poloze ruky nebo nohy je zobrazena na displeji.

K zajištění nejkratšího možného měřicího času pro docílení vysoké propustnosti je využíván sofistikovaný algoritmus. Zařízení zároveň umožňuje nastavení maximální a minimální délky času měření.

Dotykový displej slouží k zobrazení informací o stavu monitoru a procesu měření, výsledků měření a potencionálních chybách. Informace, zda je měřená osoba kontaminována či nikoliv, je indikována na displeji a také dvěma signalizačními světly (LED). Překročení nastavené detekční úrovně lze také signalizovat zvukovým alarmem.

Monitor podává hlasové pokyny, kterými instruuje pracovníka během měřicího procesu a informuje o výsledcích měření.

K vyhodnocování dat, jejich zobrazování a archivaci slouží vnitřní průmyslová PLC jednotka. Součástí standardního provedení je možnost připojení do sítě Ethernet LAN, a také archivace naměřených hodnot do paměti uvnitř monitoru s možností exportu naměřených dat na USB flash disk.

K nastavování vnitřních parametrů a diagnostice slouží servisní SW, PC se připojuje pomocí USB/RS-232 servisního konektoru. Jednoduchý uživatelský nástroj pro nastavování signalizace (alarmy) pomocí PC je standardní součástí dodávky. Omezené řízení monitoru je umožněno také přes dotykový displej, např. přepnutí do servisního módu, zahájení přenosu dat na USB flash disk, import/export parametrů atd.

  

DETEKOVANÉ ZÁŘENÍ

 • Alfa
 • Alfa + Beta
 • Alfa / Beta
 • Alfa + Beta + Gama
 • Alfa / Beta + Gama

  

KLÍČOVÉ VLASTNOSTI

 • Scintilační detektory bez použití plynu
 • Vylepšená těsná geometrie pro měření alfa kontaminace na rukou s vysokou účinností
 • Různé typy detektorů pro optimalizaci měření různých druhů záření, jedno- nebo dvoukanálový monitor pro různé aplikace
 • Velká propustnost díky velmi krátké měřicí době a sofistikovanému měřicímu algoritmu
 • Dvě základní verze – se dvěma nebo čtyřmi detektory pro ruce
 • Uživatelsky přívětivé grafické rozhraní s dotykovým TFT displejem
 • Standardně připojení přes Ethernet LAN
 • Hlasové pokyny v různých jazycích
 • Přídavná ruční sonda (volitelné)
 • Čtečky karet pro identifikaci měřené osoby (volitelné příslušenství)
 • Možnost připojení reléových vstupů a výstupů například pro ovládání dveří (volitelné)

  

TECHNICKÉ ÚDAJE

Typ detektorů

Scintilační

Zobrazovací jednotka

TFT dotykový displej

Zobrazované jednotky

cps, Bq, Bq/cm2

Komunikační rozhraní

Ethernet

Napájení

230 nebo 110 VAC

Rozměry (Š x V x H)

822 x 1438 x 825 mm

Hmotnost

Cca 52 kg

Teplota okolí

0 ~ 40 °C

  

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

 • Ruční sonda pro měření kontaminace, řada SFP-100 (pro kontrolu oblečení)
 • Reléové a digitálních I/O moduly, např. pro otevírání dveří a jiné bezpečnostní blokády
 • Čtečka identifikačních karet (čipů). Kód z karty je přiřazen k výsledku měření a uložen v lokální nebo vzdálené databázi.

  

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

 

  

STÁHNOUT PDF 1   STÁHNOUT PDF 2

POPTAT U VÝROBCE

Specifikace, normy a design zařízeni mohou podléhat změně v závislosti na vývoji zařízení nebo na konkrétním zákaznickém provedení a to bez předchozího oznámení změny.
Požádejte proto našeho zástupce o potvrzení informací uvedených na této webové stránce.

Mohlo by vás zajímat

Přenosné monitory kontaminace

Ruční přenosné přístroje se scintilačními detektory bez použití plynu. Určeno pro měření povrchové aktivity radionuklidů alfa, beta a gama. 

Detail

Přenosné monitory kontaminace

Přenosný ruční přístroj pro měření povrchové aktivity radionuklidů alfa, beta a gama.

Detail

Monitor kontaminace podlah

Zařízení určené k signalizaci povrchové kontaminace podlah

Detail

Signalizátory kontaminace předmětů

Signalizátory kontaminace předmětů řady SIM jsou zařízení určená pro kontrolu a signalizaci kontaminace předmětů gama anebo beta radioaktivními látkami

Detail

Monitor kontaminace prádla

Zařízení určené ke kontrole kontaminace prádla alfa, beta a gama radionuklidy. Mohou být využity i na kontrolu kontaminace jiných rozměrově odpovídajících předmětů

Detail

Ruční sondy kontaminace

Samostatné sondy vhodné pro detekci povrchové kontaminace nuklidy emitujícími alfa, beta i gama záření

Detail

Signalizátor kontaminace

Rychlá kontrola povrchové kontaminace osob či předmětů. V kombinaci s vhodným detektorem řady SFP-100 lze rychle odhalit kontaminaci alfa, beta nebo gama

Detail

Monitor kontaminace osob ExitScan

Nový typ celotělového monitoru kontaminace personálu opouštějícího kontrolovaná pásma. Monitoruje podle potřeby výskyt alfa, beta a gama radionuklidů

Detail

Monitor kontaminace rukou

Zařízení určená k signalizaci kontaminace rukou alfa, beta nebo gama radionuklidy

Detail

 • 60+
 • Produktů pro
  jaderné elektrárny
 • 4
 • Různé typy
  Gama ozařovačů
 • 3500+
 • Roční distribuce
  detektorů kontamiance
+420 516 428 611
Česká republika
Svitavská 588, 679 21 Černá Hora


Certifikace a oprávnění