GEMS-700 obsahuje 2 měřící trasy, které zajišťují široký rozsah monitorování vzdušniny při běžném provozu a také při havarijním či po-havarijním stavu JE

 

URČENÍ

Monitor GEMS-700 zajišťuje široký rozsah měření radioaktivních vzácných plynů ve vzdušnině od velmi nízkých po velmi vysoké aktivity. Monitor také obsahuje 2 skupiny aerosolových a jódových filtrů, jednu pro provozní a druhou pro havarijní či po-havarijní monitorování.

Konfigurace monitoru umožňuje jeho použití jak pro běžné monitorování radiační situace v jaderné elektrárně, tak i použití jako bilanční monitor aerosolů a jódů pro stanovení plynných výpustí.

 

POPIS

Monitor obsahuje 2 měřící trasy provozní a po-havarijní. Obě trasy se skládají ze stejných modulů. Moduly po-havarijní trasy jsou však odolnější konstrukce, mohutněji odstíněné a měřící zařízení jsou určeny pro vyšší rozsahy měření aktivity vzácných plynů.

Monitor má jeden společný vstup pro přívod měřené vzdušniny a jeden společný výstup. Každá měřící trasa obsahuje:

 • 2 filtrační jednotky, každá s aerosolovým a jódovým filtrem, v redundantním zapojení
 • Detektor radioaktivních vzácných plynů
 • 2 čerpadla v redundantním zapojení
 • Měřidla průtoku, tlaku, ventily a další ovládací a signalizační prvky

 

 
Komponenty GEMS-700 jsou umístěny na pevném rámu. K zařízení se pomocí šroubení připojuje přívod a odvod odběrové trasy. Obě měřící trasy jsou vyhřívané. V monitoru je instalován systém proplachu obou měřících tras.

Měření aktivity v provozní trase je zajišťováno jedním detektorem pro měření vzácných plynů o nízké aktivitě (NGD-11).

Měření aktivity v po-havarijní trase je zajišťováno dvěma detektory pro měření vzácných plynů o střední (NGD-12) a vysoké aktivitě (NGD-13).

Měření aktivity radioaktivních vzácných plynů je prováděno sumárně a aktivitu lze prezentovat buď jako aktivitu 133Xe nebo 85Kr.

Aerosoly a jódy se zachytávají na filtry před detektorem vzácných plynů. Každá trasa obsahuje 2 filtrační jednotky s aerosolovým a jódovým filtrem. V provozní trase monitor automaticky přepíná čerpání mezi jednotlivými filtry po zadané době. Redundantní uspořádání filtrů je navrženo tak, aby jejich výměna byla možná bez přerušení měření aktivity vzácných plynů.

Filtry jsou určeny k následné laboratorní analýze.

Průtok vzduchu monitorem může být nastaven jako konstantní nebo proporcionální ve vztahu k celkovému průtoku ve ventilačním komíně (nebo potrubí), ze kterého se odebírá vzorek.

Provozní i po-havarijní trasy jsou vybaveny vždy 2 čerpadly v redundantním zapojení tak, aby bylo zajištěno monitorování v případě poruchy 1 čerpadla.

 

Stav monitoru GEMS-700 je prezentován na instalovaném LCD dotykovém displeji, ze kterého lze monitor i ovládat. Monitor lze také ovládat vzdáleně z nadřazeného systému.

Monitor je vybaven autodiagnostikou, sleduje funkčnost jednotlivých prvků včetně ověření funkčnosti detektorů pomocí kontrolních zdrojů, usnadňuje kalibraci a servis. Detektory vzácných plynů jsou vybaveny LED kontrolními zdroji, kontrolujících jejich správnou činnost. Detektory dávkového příkonu ve filtračních jednotkách jsou vybaveny kontrolními zdroji 137Cs.

Systém sleduje teplotní a tlakové meze a indikuje překročení signalizačních úrovní. Měřené hodnoty a informace o stavu zařízení jsou ukládány do lokální paměti a předávány do nadřazeného systému pomocí síťového komunikačního rozhraní Ethernet, volitelně přes analogová rozhraní, či RS-485.

 

KLÍČOVÉ VLASTNOSTI

 • Samostatné trasy pro provozní a po-havarijní monitoring
 • Automatické přepnutí po-havarijního měření při zvýšení aktivity vzácných plynů
 • Minimální záchyt aerosolů na vstupu do zařízení před aerosolovými filtry
 • Měření dávkového příkonu na po-havarijních filtrech
 • Bezpečný odběr vzorků i při po-havarijním provozu
 • Umožňuje určit bilance plynných výpustí
 • Lokální ovládání a zobrazení radiační situace a stavu monitoru
 • Možnost vzdáleného ovládání
 • Možnost komplexní dodávky včetně odběrového systému

 

TECHNICKÉ ÚDAJE

Průtok trasou při běžném provozu

cca 55 l/min

Průtok trasou při pohavarijním provozu

cca 1 l/min

Komunikační rozhraní

standardně Ethernet,
volitelně RS-485, analogové

Rozměry (Š x V x H)

 (2,54 x 2,20 x 1,14) m

Hmotnost

cca 3 500 kg

 

 

 

Stáhnout PDF

POPTAT U VÝROBCE

Specifikace, normy a design zařízeni mohou podléhat změně v závislosti na vývoji zařízení nebo na konkrétním zákaznickém provedení a to bez předchozího oznámení změny.
Požádejte proto našeho zástupce o potvrzení informací uvedených na této webové stránce.

Mohlo by vás zajímat

Detektor vzácných plynů

Detektor NGD-08 je určen pro kontinuální měření objemové aktivity vzácných plynů v technologických systémech jaderně-energetických zařízení

Detail

Detektory vzácných plynů

Detektor pro kontinuální měření objemové beta a/nebo gama aktivity vzácných plynů ve výpustech ventilačních komínů a v technologických systémech

Detail

Filtrační plátno

Určena pro zachycení vzorků potenciálně radioaktivních aerosolů a prachu ve vzorkovacích a monitorovacích zařízeních

Detail

 • 60+
 • Produktů pro
  jaderné elektrárny
 • 4
 • Různé typy
  Gama ozařovačů
 • 3500+
 • Roční distribuce
  detektorů kontamiance
+420 516 428 611
Česká republika
Svitavská 588, 679 21 Černá Hora


Certifikace a oprávnění