FRM-24 představuje komplexní monitorovací zařízení, které slouží k měření aktivity a analýze radionuklidů v odpadních materiálech před jejich uvolněním do životního prostředí.

Na základě výsledků je možné rozhodovat o dalším nakládání s odpady

 

URČENÍ

Monitor pro uvolňování materiálů do životního prostředí FRM-24 je určen pro měření aktivity radionuklidů, které se mohou vyskytovat v odpadním materiálu, jako je běžný provozní odpad, likvidované technologické díly a podobně, před jeho uvolněním do životního prostředí. Technologie umožňuje monitorovat záření gama v materiálu, který projde měřicím tunelem. Materiál může být například ložený ve standardně používaných obalech, jako je přepravní box, pytel nebo materiál tyčového tvaru.

Na základě měření obsahu a rozložení radionuklidů lze rozhodnout, zda materiál může být uvolněn do životního prostředí, nebo dále dekontaminován, anebo předán k uložení jako radioaktivní odpad.

 

POPIS

Základní prvky technologie:

 • Nakládací blok tvoří válečková plošina, váha (do 100 kg, s datovým výstupem do systému) a nosný rám

 

Měřicí blok obsahuje tyto prvky:

 • 2 spektrometrické NaI(Tl) detektory (horní a spodní)
 • 2 boční plastické detektory
 • Olověné stínění 50 mm
 • Vnitřní nerezový plášť (snadná dekontaminace)
 • Posuvný pás s elektrickým pohonem
 • Vyhodnocovací jednotku
 • Řídicí skříň s ovládacími tlačítky a monitorem
 • Optické závory na vstupu a výstupu (2 2)
 • Čtečku čárových kódů; tiskárnu štítků; zobrazovací jednotku váhy
 • Optickou signalizaci; bezpečnostní STOP tlačítka
 • Vykládací blok tvoří válečková plošina a nosný rám.

 

Proces měření se řídí a monitoruje z pracoviště obsluhy pomocí tlačítkového ovládání (multifunkční, podsvícená) a dotykového displeje.

Jednotlivé výsledky monitorování se archivují (zpravidla v nadřazeném databázovém systému přes rozhraní Ethernet) a na jejich základě se tiskne příslušná dokumentace s výsledky měření. Čtečka čárového kódu slouží pro čtení vstupních údajů ze štítků již dříve měřených materiálů.

Detektory mají teplotní čidla pro teplotní kompenzaci výstupních dat.

Volitelně mají všechny technologické bloky transportní kolečka.

 

PRŮBĚH MĚŘENÍ

Úvodní nastavení systému: změření hodnoty pozadí (kontrola pozadí také probíhá automaticky v době nečinnosti; systém příslušně koriguje výsledky měření), vynulování váhy, pomocí referenčního zářiče (volitelné příslušenství) test funkčnosti detektorů (stabilizace píku a měření odezvy), identifikace obsluhy (heslo, karta, čip).

Vložení měřeného materiálu na nakládací blok

Identifikace materiálu (kontejneru) čtečkou čárového kódu nebo založení nového materiálu: typ materiálu, obal, zaplněnost obalu (25%, 50%, 75%, 100%), volba radionuklidového vektoru, aj.

Zvážení měřeného materiálu (korekce hmotnosti obalu)

Vyhodnocení detekčního limitu vůči měrné hmotnosti materiálu a hodnotě aktivity pozadí (z posledního měření pozadí)

Vlastní měření gama záření – volba ze dvou režimů:

 • Statický: materiál je bez pohybu v měřicím tunelu
 • Dynamický: materiál projíždí tunelem na pásu, spouští se buď v ručním režimu, nebo automaticky posunutím do optické závory

Zobrazení výsledků měření:

 • Hmotnostní aktivity pro jednotlivé radionuklidy použitého radionuklidového vektoru a jejich podíly vůči uvolňovací úrovni
 • Celková naměřená aktivita, hmotnostní aktivita, určení nejistoty
 • Informativní vyhodnocení nehomogenity aktivity v materiálu (pro dynamický režim)
 • Podíl aktivity vybraných krátkodobých radionuklidů z radionuklidového vektoru vzhledem k celkové aktivitě

Automatické vyhodnocení měření, tj. určení třídy odpadu:

 • 1 – materiál zle uvolnit do životního prostředí
 • 2a – materiál nerovnoměrně kontaminovaný, vhodný pro přetřídění
 • 2b – materiál rovnoměrně kontaminovaný, s vyšším obsahem krátkodobých nuklidů, vhodný pro opakování měření za určitý čas
 • 3a – radioaktivní odpad, nelze uvolnit
 • 3b – nebezpečný radioaktivní odpad, nutná bezpečnostní opatření

Tisk štítků, protokolů atd.

 

KLÍČOVÉ VLASTNOSTI

 • Detekování a analýza radionuklidů v materiálu určeném k uvolnění do ŽP
 • 2x scintilační NaI(Tl) detektory, 2x plastické detektory
 • Tunelový průchod, poloautomatický režim
 • Automatické vyhodnocení měření
 • Integrované pomocné prvky: čtečka čárového kódu, tiskárna štítků, přehledná signalizace

 

TECHNICKÉ ÚDAJE

SESTAVA

K0906-01

K0906-02

Profil měřicího tunelu (Š x V, mm)

510 x 420

630 x 420

Rozměr měřicího bloku (L x Š x V, mm)

1655 x 1450 x 1604

1695 x 1557 x 1629

Rozměry válečkových plošin (L x Š x V, mm, max.)

1000 x 695 x 850

1000 x 841 x 840

Hmotnost měřeného materiálu

3 ~ 100 kg

Hmotnost měřicího bloku

cca 3000 kg

Rychlost posuvu pásu

10 ~ 20 mm/s

Napájení

230 V, 50 Hz, max. 6 A

Pracovní teplota

+5 ~ 40 °C

DETEKTORY

 

Plastický, 2 ks

300 x 300 x 50 mm

Scintilační, NaI(Tl), 2 ks

100 x 100 x 400 mm

Energetický rozsah

60 keV ~ 2 MeV

Minimální detekovatelná aktivita (137Cs)

600 Bq

Tloušťka olověného stínění

50 mm

 

MODELY

 • FRM-24, šířka tunelu 510 mm
 • FRM-24, šířka tunelu 630 mm

 

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

 • Referenční zářič (např. 137Cs, do 300 kBq)
 • Snímač identifikačních karet nebo čipů
 • Provedení s transportními koly

 

 

Stáhnout PDF

POPTAT U VÝROBCE

Specifikace, normy a design zařízeni mohou podléhat změně v závislosti na vývoji zařízení nebo na konkrétním zákaznickém provedení a to bez předchozího oznámení změny.
Požádejte proto našeho zástupce o potvrzení informací uvedených na této webové stránce.

Mohlo by vás zajímat

Zařízení pro uvolňování velkoobjemových materiálů

Komplexní monitorovací zařízení k měření aktivity radionuklidů v odpadních materiálech uložených ve standardních kontejnerech nákladních vozidel.

Detail

Monitory odpadů

Zařízení pro uvolňování materiálů do životního prostředí. Vhodné pro decommisioning jaderných elektráren

Detail

Monitor pro charakterizaci odpadů

Monitor s pevným kolimátorem pro radionuklidovou charakterizaci radioaktivně kontaminovaných odpadů uložených ve standardních sudech

Detail

 • 60+
 • Produktů pro
  jaderné elektrárny
 • 4
 • Různé typy
  Gama ozařovačů
 • 3500+
 • Roční distribuce
  detektorů kontamiance
+420 516 428 611
Česká republika
Svitavská 588, 679 21 Černá Hora


Certifikace a oprávnění