Monitory FRM-02 jsou určeny pro měření a analýzu radionuklidů emitujících záření gama obsažených v odpadních materiálech.
Na základě měření obsahu a rozložení radionuklidů je možné rozhodnout, zda materiál může být uvolněn do životního prostředí.

 

URČENÍ

Monitory FRM-02 jsou určeny pro měření a analýzu radionuklidů emitujících záření gama obsažených v odpadních materiálech uložených v bednách, paletách, sudech a dalších obalech.

Jsou primárně určeny jako monitory pro uvolňování odpadů, ale mohou být použity i jako monitory nízkoaktivních odpadů. Na základě výsledků měření je možno rozhodnout zda, je materiál určen k uvolnění do životního prostředí, k dekontaminaci, nebo k jeho uložení jako radioaktivního odpadu.

Monitor pracuje na principu radionuklidových vektorů, alternativně může být kalibrován pro různé kritické radionuklidy.

 

POPIS

Monitor odpadů se skládá z těchto základních částí:

 • Měřicí komory s plastickými scintilačními detektory, vyhodnocovací elektronikou a olověným stíněním
 • Vestavěné tenzometrické váhy pro vážení materiálu
 • Pohonů pro dveře a vozíky/ běžící pás
 • Velkého informačního panelu a vizuálně-akustické signalizace
 • Bezpečnostních zábran a zámků pro maximalizaci bezpečnosti práce

 

Standardně je monitor osazen 32 detekčními jednotkami. Detektory jsou umístěny na všech šesti stěnách měřicí komory tak, že poskytují maximální pokrytí a vysokou citlivost. Velký počet detektorů umožňuje stanovení prostorového rozložení aktivity.

Sestava detektoru je tvořena velkou detekční plastickou scintilační jednotkou s integrovaným fotonásobičem a mnohokanálovým analyzátorem (MCA). Každá sestava také obsahuje čidlo teploty.

Uzavřená měřicí komora je vybavena vnitřním nerezovým obložením a úzkým odtokovým prostorem ve spodní části pro snadnou dekontaminaci. Pro stínění komory je standardně použito olověné stínění o tloušťce 50 mm. Jiné tloušťky stínění a materiálů mohou být použity podle potřeb zákazníka.

  

KLÍČOVÉ VLASTNOSTI

 • 32 detektorů, každý s integrovaným MCA a tepelnou stabilizací
 • Schopnost provozu i v případě, že je jeden detektor nefunkční
 • Automatický provoz, nízké provozní náklady
 • Uživatelsky přívětivé prostředí (volitelně i dotykový displej), nastavitelné vzorce materiálů a radionuklidové vektory
 • Automatický odečet pozadíGrafické zobrazení rozdělení aktivity umožňující lokalizaci „horkých“ míst pro možnost odstranění
 • Simulace MCNPX a tovární kalibrace

  

MODELY

základní provedení včetně fantomu s kontrolním zdrojem

 • FRM-02A 
 • FRM-02B 
 • FRM-02C 

FRM-02A-C_series

 

 

U všech modelů lze mechanickou konstrukci přizpůsobit tak, aby se vešla do standardního 1 TEU kontejneru. Měřicí komora, nakládací systém palet a místnost operátora může být přemístěna a rozbalena na požadovaném místě, kde bude sloužit jako mobilní monitor odpadů.

 

  

SPECIFIKA JEDNOTLIVÝCH MODELŮ

FRM-02A1

FRM-02A1 má jednoduchou neprůchozí konstrukci s jedněmi dveřmi, které se otevírají do stran.  Palety jsou do měřicí komory dopravovány pomocí kolejového dopravníku s pohyblivým vozíkem. Pro naložení palety ze skladovacích prostor na dopravník je možno použít vysokozdvižný vozík.

Maximální rozměry palety jsou kontrolovány optickými senzory. Palety jsou automaticky váženy pomocí tenzometrických vah.

Po ukončení měřícího cyklu se dveře automaticky otevřou a vozík s paletou vyjede ven do základní pozice, odkud může být vyložen opět pomocí vysokozdvižného vozíku.

 

FRM-02B

FRM-02B má jednoduchou neprůchozí konstrukci s jedněmi dveřmi, které se otevírají do stran. Kolejový dopravník, pomocí něhož jsou palety dopravovány do a z měřicí komory, má jednu nakládací a jednu vykládací pozici.

Obě pozice mohou být použity pro nakládku i vykládku palet, což výrazně urychluje manipulační dobu a celkovou propustnost systému.

Maximální rozměry palety jsou kontrolovány optickými senzory. Palety jsou automaticky váženy pomocí tenzometrických vah.

 

FRM-02C

FRM-02C1 je konstruován jako monitor s průchozí komorou a dvěma páry dveří. Pro transport materiálu do a z komory je použit automatický pásový podavač. Zpravidla je monitor ustaven tak, že se jeho nakládací pozice nachází v kontrolovaném pásmu a jeho vykládací pozice v čisté zóně.

Maximální rozměry palety jsou kontrolovány optickými senzory. Palety jsou automaticky váženy pomocí tenzometrických vah.

Dopravník je na výchozí pozici doplněn o obrysový rám, který kontroluje obrys palety, a v případě, že by předměty přesahovaly obrys palety, zabrání poškození měřicí komory. Elektronické váhy kontrolují hmotnost měřeného materiálu.

 

 

PŘÍSLUŠENSTVÍ

FRM-02A FRM-02B FRM-02C

Kolejnicový dopravník pro nakládání palet

N/A

Pásový dopravník pro nakládání palet

N/A

Fantom palety a sudu

Maximální propustnost zařízení [počet palet/hodina]

4

7

17

 

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

 • HPGe spektrometrický detektor, pro potvrzení radionuklidových vektorů

 • Tepelná komora pro velmi špatné klimatické podmínky

 • Manuální nebo automatické čtečky čárových kódů, RFID čtečky

 • Manuální nebo automatická tiskárna štítku

 • FRM-IS komplexní informační systém pro správu materiálové hospodářství

 • Přestavba na mobilní verzi

 

 

TECHNICKÉ ÚDAJE

MĚŘÍCÍ KOMORA

Počet detektorů

32 scintilačních

Geometrie

4 π

Stínění (olovo)

50 mm

Hmotnost stínění olova

7 500 kg

Celkové pokrytí detektory

58 %

Úhlové pokrytá detektory (ze středu komory)

66 %

Vnitřní rozměr komory (Š x V x H)

900 x 1300 x 900 mm

 

PARAMETRY DETEKTORŮ

Energetický rozsah

100 keV ~ 2,5 MeV

Odezva všech detektorů na pozadí (100 nSv/h)

1600 cps

Mnohokanálový analyzátor MCA

1024 kanálů

 

ELEKTRICKÁ SPECIFIKACE

Krytí

IP 20

Napětí/ max. spotřeba

230 V / 50Hz / 5 A

 

PROVOZNÍ PODMÍNKY

Teplota

-10 ~ 40 °C

Relativní vlhkost

40 ~ 90 % nekondenzující

Tlak

86 ~ 106 kPa

 

HODNOTY PRO BODOVÝ ZDROJ NACHÁZEJÍCÍ SE V CENTRU KOMORY

Radionuklid

Zaplnění

Hustota materiálu

MDA

Cs-137

40 %

300 kg/m3

< 278 Bq

Cs-137

40 %

1500 kg/m3

< 912 Bq

Co-60

40 %

300 kg/m3

< 100 Bq

Co-60

40 %

1500 kg/m3

< 240 Bq

 

 

  

Stáhnout PDF

POPTAT U VÝROBCE

Mohlo by vás zajímat

Zařízení pro uvolňování velkoobjemových materiálů

Komplexní monitorovací zařízení k měření aktivity radionuklidů v odpadních materiálech uložených ve standardních kontejnerech nákladních vozidel.

Detail

Monitory odpadů

Zařízení pro uvolňování materiálů do životního prostředí. Vhodné pro decommisioning jaderných elektráren

Detail

Monitor pro uvolňování materiálů do životního prostředí

Monitorovací zařízení k měření aktivity radionuklidů v odpadních materiálech před jejich uvolněním do životního prostředí. Zařízení je určeno pro menší objemy materiálů

Detail

Monitor pro charakterizaci odpadů

Monitor s pevným kolimátorem pro radionuklidovou charakterizaci radioaktivně kontaminovaných odpadů uložených ve standardních sudech

Detail

 • 60+
 • Produktů pro
  jaderné elektrárny
 • 4
 • Různé typy
  Gama ozařovačů
 • 3500+
 • Roční distribuce
  detektorů kontamiance
+420 516 428 611
Česká republika
Svitavská 588, 679 21 Černá Hora


Certifikace a oprávnění