Neutronový a gama analyzátor NGA-01 je unikátní zařízení schopné současně měřit, rozlišit a analyzovat spektra záření neutronů a gama fotonů.

  

URČENÍ

Neutronový a gama analyzátor NGA-01 umožňuje měřit, rozlišit a analyzovat spektra záření neutronů a současně i záření gama.

Analyzátor NGA-01 je určený zejména pro výzkumné ústavy a metrologické laboratoře v oblasti atomové fyziky, výrobce neutronových zdrojů záření a také pracoviště s vysokoenergetickými urychlovači.

  

POPIS

Analyzátor NGA-01 se skládá ze 3 základních částí:

 • Detektoru vyrobeného z rychlého scintilačního materiálu, který je k analyzátoru připojen signálním a vysokonapěťovým kabelem. V současné době jsou dostupné pouze scintilátory typu Stilbene.

 • Multikanálového analyzátoru, který je schopen s frekvencí 500 Mbit/s nepřetržitě on-line vzorkovat tvar impulsů z připojeného detektoru. Získaná data analyzátor následně on-line analyzuje a zpracovává unikátními PSD (Pulse Shape Discrimination) algoritmy pomocí rychlých programovatelných hradlových polí (FPGA) a výsledky ukládá do interní paměti pro další zpracování. Součástí analyzátoru jsou také předzesilovače a zdroj vysokého napětí pro připojení detektorů.

 • SW Neutron Gamma Analyst určený pro nastavování parametrů a ovládání analyzátoru, spouštění měření, vyhodnocování a prezentaci naměřených gama a neutronových spekter.

SW Neutron Gamma Analyst je možné instalovat na počítač s operačním systémem MS Windows 7 a vyšší, který je připojen do sítě typu Ethernet, do které je připojen i multikanálový analyzátor.

  

Podporované detektory

 • Stilbene 10 x 10 mm
 • Stilbene 20 x 20 mm
 • Stilbene 45 x 45 mm

 

Funkce analyzátoru

Součástí analyzátoru je nastavitelný zdroj vysokého napětí pro napájení připojených detektorů. Pro každý typ detektoru je určen vlastní předzesilovač, který se instaluje do analyzátoru. Předzesilovač upraví signál pro kartu analyzátoru a rozdělí ho do 2 kanálů, kdy jeden zesílí a druhý ne. Analyzátor obsahuje dva velmi rychlé AD převodníky, které velmi rychle skenují tvar signálu z detektoru obou kanálů. Jejich sloučením je dosaženo většího dynamického rozsahu analyzátoru. Analyzátor dále rychlým FPGA on-line zpracovává a vyhodnocuje tvar impulzů z detektoru a ukládá je do své paměti.

Analyzátor shromažďuje data ve vlastní paměti a je tedy možné spustit dlouhodobá měření pro načítání spekter záření. Obsluha pak může z PC připojeného v síti ze vzdáleného místa pustit SW Neutron Gamma Analyst a analyzovat data později.

  

Základní funkce SW Neutron Gamma Analyst

 • Measure Data: Umožní nastavovat analyzátor a spouštět měření dat z detektoru. Funkce umožní zobrazování měřených dat.
 • PSD Matrix Processor: Pokročilá analytická funkce umožňující nastavení parametrů PSD (Pulse Shape Discrimination) algoritmu pro dokonalé oddělení složek záření neutronů a gama.
 • Apparatus Spectrum Processor: Funkce zpracování oddělených složek záření neutronů a gama z výstupu PSD Matrix Processoru do samostatných „přístrojových“ neutronových a gama spekter, ke kterým nastaví nutné energetické kalibrační údaje pro jejich další zpracování.
 • Energy Spectrum Processor: Funkce transformuje spektra z Apparatus Spectrum Processoru na energetická gama a neutronová spektra pomocí speciálních funkcí s využitím dekonvolučních matic. Ve spektrech jsou zobrazovány hrany Comptonových píků.

  

KLÍČOVÉ VLASTNOSTI

 • Provádění spektrálních analýz záření neutronů pomocí jednoho scintilačního detektoru
 • Provádění současné spektrální analýzy záření neutronů a gama
 • Provádění nepřetržité on-line analýzy spektra záření (analýzy v FPGA jsou prováděny tak rychle, že není nutno přerušit vzorkování pro zpracování již nabraných dat)

 

TECHNICKÉ ÚDAJE

Detektor Stilbene

Typ

Rychlý organický scintilátor

Energetický rozsah neutrony

0,8 ~ 10 MeV

Energetický rozsah gama

0,1 ~ 8 MeV

Analyzátor

 

Počet kanálů

4 000

Maximální četnost impulzů

1E+6 imp/s

Vzorkovací frekvence

500 Mbit/s

Rozlišovací schopnost

2x 12 bit

(2x 9 bit effective)

Zdroj VN

nastavitelný do 3 kV při 4mA

Rozměry (š x v x h)

415 x 120 x 350 mm

Hmotnost

cca 7 kg

Napájení

230 V AC / 50 Hz

Příkon

max 700 W

Krytí

IP 20

Komunikační rozhraní

Ethernet 10/100 Mbit/s

 

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

 • Detektor Stilbene 10 x 10 mm s kartou předzesilovače
 • Detektor Stilbene 20 x 20 mm s kartou předzesilovače
 • Detektor Stilbene 45 x 45 mm s kartou předzesilovače

 

  

Stáhnout PDF

POPTAT U VÝROBCE

Specifikace, normy a design zařízeni mohou podléhat změně v závislosti na vývoji zařízení nebo na konkrétním zákaznickém provedení a to bez předchozího oznámení změny.
Požádejte proto našeho zástupce o potvrzení informací uvedených na této webové stránce.

Mohlo by vás zajímat

Mnohokanálový spektrální analyzátor

Mnohokanálový analyzátor pro připojení scintilačních detektorů. Vhodný pro laboratorní měření aktivity vzorků

Detail

DE-Měřič četnosti RadCount-2

Univerzální dvoukanálový čítač impulsů pro detektory ionizujícího záření

Detail

Přenosné monitory kontaminace

Přenosný ruční přístroj pro měření povrchové aktivity radionuklidů alfa, beta a gama.

Detail

Monitor příkonu dávkového ekvivalentu neutronů

Detektor pro měření příkonu prostorového dávkového ekvivalentu Ḣ*(10) v polích neutronového záření

Detail

 • 60+
 • Produktů pro
  jaderné elektrárny
 • 4
 • Různé typy
  Gama ozařovačů
 • 3500+
 • Roční distribuce
  detektorů kontamiance
+420 516 428 611
Česká republika
Svitavská 588, 679 21 Černá Hora


Certifikace a oprávnění