Neutronový ozařovač NI-01 osazený 1 radionuklidovým zářičem slouží jako referenční zdroj toku neutronů.
Obvykle je součástí kalibračních laboratoří pro měřidla dávkového příkonu a dávky neutronového záření.

 

URČENÍ

Neutronový ozařovač NI-01 osazený vhodným uzavřeným radionuklidovým zářičem může sloužit jako referenční zdroj homogenního kolimovaného svazku neutronového záření.

Obvykle je součástí kalibračních laboratoří pro měřidla dávkového příkonu a dávky neutronového záření.

 

POPIS

Ozařovač NI-01 má tyto hlavní součásti:

 • Odstíněný (borotron) zásobník pro 1 zdroj záření
 • Výsuv zářiče
 • Volitelně polyetylenový moderátor neutronů
 • Mechanický ukazatel polohy zářiče
 • Řídicí jednotka
 • Bezpečnostní systém signalizující ozařování a bezpečný stav ozařovače.

Ozařovač je nastaven tak, aby osa generovaného svazku záření byla ve výšce 1,5 m. V dolní části ozařovače se nachází nastavitelné nohy, které umožňují výšku svazku korigovat.

Ozařovač je vybaven bezpečnostním systémem, který zajistí automatické zastavení ozařování při nestandardních nebo havarijních situacích. V případě výpadku napájení se vystavený zářič automaticky dostane do stíněné polohy působením gravitace.

Před ozařovač se typicky instaluje kalibrační lavice CB-50, která se pohybuje po kolejnicích. Délka dráhy je nastavitelná v segmentech 1 a/nebo 2 m.

Ozařovač a technologie kalibrační laboratoře společnosti VF jsou plně dálkově ovládány z připojeného PC pomocí SW DARS.

Kalibrační laboratoř je pak možné ovládat a provozovat ručně nebo v automatickém režimu podle zadaných metodik kalibrací.

 

KLÍČOVÉ VLASTNOSTI

 • Jednoduchá spolehlivá konstrukce
 • Plně automatizovaný proces ozařování
 • Integrovaný bezpečnostní systém
 • Výměnné moderátory neutronů

 

TECHNICKÉ ÚDAJE

Počet hnízd pro zářiče

1

Maximální aktivita 239Pu-Be

2,4E11 Bq

Výška osy svazku

1,5 m

Napájení

230V / 50Hz / 1A

Elektrické krytí

IP 30

Hmotnost

800 kg

 

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

 • Zdroje neutronového toku & pouzdra
 • Moderátory

 

 

  

Stáhnout PDF

POPTAT U VÝROBCE

Specifikace, normy a design zařízeni mohou podléhat změně v závislosti na vývoji zařízení nebo na konkrétním zákaznickém provedení a to bez předchozího oznámení změny.
Požádejte proto našeho zástupce o potvrzení informací uvedených na této webové stránce.

Mohlo by vás zajímat

Terminál elektronických dozimetrů TED-MP

Zařízení pro registraci osob vstupujících do kontrolovaného pásma a dohled nad jejich osobními dávkami

Detail

Systém elektronické osobní dozimetrie

Software pro evidenci a vyhodnocení monitorování osob pomocí elektronických osobních dozimetrů

Detail

Systém řízení metrologické laboratoře

Řídící systém pro celkové zajištění provozu laboratoří provádějících kalibrace měřidel ionizujícího záření

Detail

Kalibrační lavice

Lavice pro přesné a bezpečné nastavení polohy detektoru ve svazku nebo poli ionizujícího záření během kalibrace. Kalibrační lavice je vhodná pro SSDL laboratoře

Detail

Panoramatický gama ozařovač

Zařízení pro kalibrace a testování dozimetrů nekolimovaným gama zdrojem ionizujícího záření

Detail

Monitor příkonu dávkového ekvivalentu neutronů

Detektor pro měření příkonu prostorového dávkového ekvivalentu Ḣ*(10) v polích neutronového záření

Detail

Monitor dávkového příkonu

Monitory gama pro měření dávkového příkonu nebo příkonu dávkového ekvivalentu

Detail

Monitor kontaminace rukou a nohou

Monitory kontaminace rukou a nohou jsou určeny k signalizaci kontaminace alfa, beta nebo gama radionuklidy vyskytujícími se na rukou, nohou či oblečení

Detail

 • 60+
 • Produktů pro
  jaderné elektrárny
 • 4
 • Různé typy
  Gama ozařovačů
 • 3500+
 • Roční distribuce
  detektorů kontamiance
+420 516 428 611
Česká republika
Svitavská 588, 679 21 Černá Hora


Certifikace a oprávnění