Neutronový ozařovač NI-08 osazený 7 radionuklidovými zářiči slouží jako referenční zdroj toku neutronů.
Obvykle je součástí kalibračních laboratoří pro měřidla dávkového příkonu a dávky neutronového záření.

  

URČENÍ

Neutronový ozařovač NI-08 osazený vhodným uzavřeným radionuklidovým zářičem může sloužit jako referenční zdroj homogenního kolimovaného svazku neutronového záření.

Obvykle je součástí kalibračních laboratoří pro měřidla dávkového příkonu a dávky neutronového záření.

  

POPIS

Ozařovač NI-08 má tyto hlavní součásti:

 • Otočný zásobník pro max. 7 zářičů
 • Vertikální výtah zářiče v hliníkovém ochranném pouzdře, který umožní zářič vysunout do vzdálenosti až 4 m
 • Stínění ozařovače z neutronstopu a olova
 • Mechanický ukazatel polohy zářiče
 • Bezpečnostní systém signalizující ozařování a bezpečný stav ozařovače

Zářiče jsou umístěny v otočném zásobníku. Zásobník má 7 pozic pro uzavřené radionuklidové zářiče a jednu parkovací pozici, pro uvedení ozařovače do bezpečného stavu (kdy jsou všechny zářiče bezpečně odstíněny). Ozařovač je instalován pod úroveň podlahy.

Pro ozařování se vybraný zářič vloží do výtahu, který jej vyzdvihne do ozařovací pozice 4 m nad podlahu ozařovny tak, aby mohl zářit do všech směrů. Zářič se neustále nachází v hliníkovém ochranném pouzdře výtahu. Konstrukce výtahu je taková, že pod ozařovačem potřebuje válcovou díru o hloubce min. 5,3 m, aby bylo možné výtah a zářič zasunout do parkovací polohy v ozařovači.

Ozařovač musí být provozován ve velkých ozařovnách tak, aby byl minimalizován vliv odražených neutronů. VF nabízí svým zákazníkům různá řešení kalibračních lavic, které umožní ozařovat testované přístroje v přesně definovaných vzdálenostech od zdroje záření neutronů.

Ozařovač je vybaven bezpečnostním systémem, který zajistí automatické zastavení ozařování při nestandardních nebo havarijních situacích. V případě výpadku napájení se vystavený zářič automaticky dostane do stíněné polohy působením gravitace.

Ozařovač a technologie kalibrační laboratoře společnosti VF jsou plně dálkově ovládány z připojeného PC pomocí SW DARS.

Kalibrační laboratoř je pak možné ovládat a provozovat ručně nebo v automatickém režimu podle zadaných metodik kalibrací.

  

  

KLÍČOVÉ VLASTNOSTI

 • Ozařovač pro 7 neutronových zářičů
 • Nezávislý mechanický indikátor pro ověření polohy zásobníku se zářiči
 • Plně automatizovaný proces ozařování
 • Integrovaný bezpečnostní systém

  

Počet hnízd pro zářiče

7

Maximální rozměr zářiče

Ø35 x 60 mm

Maximální aktivita 239Pu-Be

185 GBq

Dávkový příkon v 1 m

< 5µSv/hod

Výška osy svazku

4 m

Doba přepravy zářiče do pracovní polohy

cca 40 s

Napájení

230V / 50Hz / 160W

Hmotnost

3600 kg

Rozměry kontejneru (V x Š x D)

2000 x 1400 x 1400 mm

Rozměry vč. výtahu (V x Š x D)

11500 x 1400 x 1700 mm

Provozní teplota

+10 až +45 °C

  

MODELY

 • Neutronový ozařovač NI-08
 • Software DARS Basic Control

 

 • Zdroje neutronového toku & pouzdra
 • Moderátory

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

 • NI-01 Neutronový ozařovač
 • CB-50 Kalibrační lavice
 • OG-8  Gama ozařovač
 • GI-06 Gama ozařovač
 • IG-13 Gama ozařovač

  

  

Stáhnout PDF

POPTAT U VÝROBCE

Specifikace, normy a design zařízeni mohou podléhat změně v závislosti na vývoji zařízení nebo na konkrétním zákaznickém provedení a to bez předchozího oznámení změny.
Požádejte proto našeho zástupce o potvrzení informací uvedených na této webové stránce.

 • 60+
 • Produktů pro
  jaderné elektrárny
 • 4
 • Různé typy
  Gama ozařovačů
 • 3500+
 • Roční distribuce
  detektorů kontamiance
+420 516 428 611
Česká republika
Svitavská 588, 679 21 Černá Hora


Certifikace a oprávnění