Dle provedení lze instalovat vhodný zářič, například 60Co o aktivitě až 300 GBq, či 137Cs o aktivitě 3 TBq

URČENÍ

Ozařovač PGI-01 osazený vhodným radionuklidovým zářičem je určen především pro kalibrace a testování dozimetrů nekolimovaným zdrojem, popřípadě jako obecný panoramatický zdroj gama záření.

Do ozařovače lze instalovat jeden zdroj ionizujícího záření, např. 60Co  o aktivitě až 300 GBq, nebo 137Cs o aktivitě 3 TBq.

 

POPIS

Ozařovač PGI-01 má tyto základní části: ocelový podstavec se čtyřmi stavitelnými nohami, válcové tělo, stínění, pouzdro zdroje záření a zdvihací zařízení zdroje záření. Zdroj se vysouvá ze zajištěné základní polohy do pracovní polohy elektromechanicky.

Pracoviště lze dále adaptovat s využitím volitelných prvků:

 • Pro komfortní kalibraci více dozimetrů během jedné operace slouží stůl s držáky dozimetrů. Stůl v otočném provedení redukuje vliv případné nehomogenity záření, a tak zvyšuje přesnost kalibrace.
 • Pro řádnou kalibraci dozimetrů lze použít jeden či dva atenuátory. Ty jsou určeny ke stínění zdroje, tedy snížení dávkového příkonu.
  Zdroj lze použít bez atenuátorů, s jedním atenuátorem s redukčním koeficientem 10, anebo s oběma atenuátory s koeficientem 100.
 • ovládání zařízení se dodává tlačítková řídicí jednotka s LED indikátory, nebo lze ozařovač PGI-01 ovládat pomocí PC přes rozhraní RS-485.
 • Ovládání je propojeno s bezpečnostními prvky (pohybové senzory, blokování dveří, STOP tlačítka atd.) a opticko-zvukovou signální jednotkou.

Operátor na řídicím panelu či v PC přehledně dostává informaci o poloze zdroje záření, tj. je-li zářič v bezpečné základní poloze, probíhá-li vysouvání/zasouvání, či je v poloze pracovní.

Ozařovač musí být umístěn v příslušně odstíněné místnosti, obsluha musí být vzdálená.

S ozařovačem PGI-01 se současně instaluje bezpečnostní systém, který zajistí, že v případě jakékoliv nestandardního stavu (např. pohyb v exponovaném prostoru – čidla pohybu, výpadek napájení, stisk STOP tlačítka, otevřené dveře) zdroj nelze vysunout do pracovní poloy; v případě vysunutého zdroje se tento automaticky zasune do základní bezpečné pozice. Pro další zvýšení bezpečnosti je možné instalovat kamerový systém.

  

PRACOVIŠTĚ PRO POLOAUTOMATICKOU KALIBRACI DOZIMETRŮ

Pro vytížené pracoviště lze pro kalibraci dozimetrů sestavit efektivní poloautomatické pracoviště využívající elektronického odečítání naměřených hodnot. Do systému se zaznamenává doba ozáření dozimetrů spolu s kalkulovanou hodnotou ozáření. 

Ozářené dozimetry se následně postupně ručně vkládají do čtečky, která identifikuje dozimetr a zaeviduje naměřenou hodnotu. V systému lze nastavit toleranční limity, vazbu na datové úložiště, následný tisk štítků a editaci dalších dokumentů.

 

KLÍČOVÉ VLASTNOSTI

 • Vysoká maximální aktivita vloženého zářiče díky robustnímu olověnému stínění
 • Kalibrace sady dozimetrů během jednoho ozařovacího cyklu (např. 20 kusů)
 • Dva stínicí atenuátory pro redukci dávky a dávkového příkonu (10x, 100x)
 • Rychlý proces testování, snadná obsluha
 • Možnost poloautomatického režimu kalibrace
 • Vysoká spolehlivost

  

TECHNICKÉ ÚDAJE

  Napájení 230 VAC, 50 Hz, 0,5 A

Model

K1411

K1410

Tloušťka Pb stínění

150 mm

240 mm

Hmotnost

<600 kg

1300 kg

Doporučené zdroje

137Cs
do 3 TBq

60Co
do 300 Bq

  

MODELY

 • Ozařovač PGI-01se stíněním 150 mm
 • Ozařovač PGI-01se stíněním 240 mm

  

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

 • Zářič (radionuklid, aktivita)
 • Stůl pevný (průměr 1,2 m)
 • Stůl otočný (průměr 1,2 m)
 • Atenuátor 1
 • Atenuátor 2
 • Dálkové ovládání ozařovače
 • Řídicí SW pro PGI-01

 

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

 • Bezpečnostní systém
 • Kamerový monitorovací systém
 • Čtečka dozimetrů

 

 

 

Stáhnout PDF

Poptat u výrobce

 

 Спецификации, нормы и дизайн устройств может быть изменен вследствие разработок или конкретных клиентских решений, без предварительного предупреждения. 
Пожалуйста, свяжитесь с нашим представителем для подтверждения информации, представленной на этом веб-сайте.

Mohlo by vás zajímat

Terminál elektronických dozimetrů TED-MP

Zařízení pro registraci osob vstupujících do kontrolovaného pásma a dohled nad jejich osobními dávkami

Detail

Systém elektronické osobní dozimetrie

Software pro evidenci a vyhodnocení monitorování osob pomocí elektronických osobních dozimetrů

Detail

Systém řízení metrologické laboratoře

Řídící systém pro celkové zajištění provozu laboratoří provádějících kalibrace měřidel ionizujícího záření

Detail

Kalibrační lavice

Lavice pro přesné a bezpečné nastavení polohy detektoru ve svazku nebo poli ionizujícího záření během kalibrace. Kalibrační lavice je vhodná pro SSDL laboratoře

Detail

Neutronový ozařovač

NI-01 je neutronový ozařovač pro kalibrace a testovaní zařízení, která měří a signalizují tok neutronů

Detail

Monitor příkonu dávkového ekvivalentu neutronů

Detektor pro měření příkonu prostorového dávkového ekvivalentu Ḣ*(10) v polích neutronového záření

Detail

Monitor dávkového příkonu

Monitory gama pro měření dávkového příkonu nebo příkonu dávkového ekvivalentu

Detail

Monitor kontaminace rukou a nohou

Monitory kontaminace rukou a nohou jsou určeny k signalizaci kontaminace alfa, beta nebo gama radionuklidy vyskytujícími se na rukou, nohou či oblečení

Detail

 • 60+
 • Produktů pro
  jaderné elektrárny
 • 4
 • Různé typy
  Gama ozařovačů
 • 3500+
 • Roční distribuce
  detektorů kontamiance
+420 516 428 611
Česká republika
Svitavská 588, 679 21 Černá Hora


Certifikace a oprávnění