KLÍČOVÉ VLASTNOSTI

 • Bezplynový detektor
 • Uživatelsky přívětivé, jednoduché použití
 • Vysoká citlivost, s homogenní odezvou díky použití dvou fotonásobičů
 • Dvě nastavitelné signalizační úrovně
 • Snadná dekontaminace

POPIS

Monitory řady PAM-525 jsou přenosné ruční přístroje určené pro měření povrchové aktivity radionuklidů alfa, beta nebo gama - v závislosti na vybraném modelu.

Vzhledem k velikosti použitého detektoru umožňují rychlé měření velkých ploch.

Lze je použít v řadě aplikací, kde lze očekávat kontaminaci a je třeba provádět její monitorování, jako např.: v jaderných elektrárnách, přepracovatelských závodech, při odstavování a demontáži jaderných zařízení, nakládání s radioaktivním odpadem, v lékařských zařízeních, ve výzkumu a rovněž při monitorování životního prostředí.

Monitor se skládá ze dvou základních jednotek: detekční a řídicí zobrazovací. Tyto části jsou propojeny kabelem. Detekční jednotka je vybavena scintilačním detektorem se dvěma  integrovanými fotonásobiči (model PAM-525A, má jeden fotonásobič).

Na rukojeti detekční části je upevněna řídicí a zobrazovací jednotka. Grafický displej zobrazuje četnost impulsů nebo aktivitu, buď jako číselnou hodnotu, nebo jako sloupcový graf.

Na displeji je rovněž zobrazen indikátor stavu baterie. Podle potřeby leza aktivovat i podsvícení displeje.


Ručně lze spustit měření úrovně radiačního pozadí a naměřenou hodnotu uložit do paměti, zvlášť pro každý kanál. Ve výsledku zobrazovaném na displeji je poté hodnota pozadí automaticky odečtena. Překročí-li detekovaná kontaminace signalizační úroveň, ozve se varovný akustický signál. Lze nastavit jednu nebo dvě signalizační úrovně, nebo signalizaci vypnout.

Nastavení základních parametrů se provádí pomocí jednoduchého software z PC připojeného USB konektorem.

 

TECHNICKÉ ÚDAJE

Typ detektoru

plastický scintilátor

Aktivní plocha

525 cm2

Rozměry (Š × V × H)

176 × 162 × 460 mm

Hmotnost

< 2,4 kg včetně baterií

Napájení

 4 ks baterie AA, síťový adaptér

Životnost baterií

přibližně 60 hodin (bez podsvícení)

Provozní teplota

-10 až +40 °C

Provozní relativní vlhkost

max. 90 % nekond.

Jednotky

cps, cps/cm2 Bq, Bq/cm2

 

TYPY MONITORŮ

1. kanál

2. kanál

PAM-525A

alfa

-

PAM-525B

alfa + beta

-

PAM-525C

alfa

beta

PAM-525D

alfa + beta + gama

-

PAM-525E

alfa

beta + gama

 

PŘÍKLAD RADIOMETRICKÝCH PARAMETRŮ

Model

Kanál

Radionuklid

Účinnost
[%]

Detekční práh
Bq/cm2]

PAM-525A

α

241Am

46

0,02

PAM-525B

α

241Am

38

0,05

β

90Sr+90Y

49

0,03

PAM-525C

α

241Am

47

0,01

β

90Sr+90Y

45

0,03

PAM-525D

α

241Am

43

0,11

β

90Sr+90Y

56

0,06

γ

137Cs

51

0,06

PAM-525E

α

241Am

45

0,01

β

90Sr+90Y

50

0,07

γ

137Cs

42

0,07

 

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

 • Přenosný monitor kontaminace PAM-100
 • Přenosný monitor kontaminace PAM-170
 • Monitor kontaminace rukou a nohou  HF
 • Monitor kontaminace rukou HM-4
 • Signalizátor kontaminace FCM-02

 

 

Stáhnout PDF

POPTAT U VÝROBCE

Specifikace, normy a design zařízeni mohou podléhat změně v závislosti na vývoji zařízení nebo na konkrétním zákaznickém provedení a to bez předchozího oznámení změny.
Požádejte proto našeho zástupce o potvrzení informací uvedených na této webové stránce.

Mohlo by vás zajímat

DE-Měřič četnosti RadCount-2

Univerzální dvoukanálový čítač impulsů pro detektory ionizujícího záření

Detail

Zobrazovací jednotka RadCount-2S

Univerzální zobrazovací jednotka. Ve spojení s externím detektorem slouží jako monitor příkonu dávkového ekvivalentu gama nebo neutronů

Detail

Přenosné monitory kontaminace

Ruční přenosné přístroje se scintilačními detektory bez použití plynu. Určeno pro měření povrchové aktivity radionuklidů alfa, beta a gama. 

Detail

Přenosné monitory kontaminace

Přenosný ruční přístroj pro měření povrchové aktivity radionuklidů alfa, beta a gama.

Detail

Monitor kontaminace rukou a nohou

Monitory kontaminace rukou a nohou jsou určeny k signalizaci kontaminace alfa, beta nebo gama radionuklidy vyskytujícími se na rukou, nohou či oblečení

Detail

 • 60+
 • Produktů pro
  jaderné elektrárny
 • 4
 • Různé typy
  Gama ozařovačů
 • 3500+
 • Roční distribuce
  detektorů kontamiance
+420 516 428 611
Česká republika
Svitavská 588, 679 21 Černá Hora


Certifikace a oprávnění