Zařízení VOPV-10 je určeno k velkoobjemovému odběru vzorků ze vzduchu pro měření obsahu nečistot v ovzduší, například při měření kontaminace ovzduší radioaktivními aerosoly, prachem a podobně

URČENÍ

Zařízení je konstruováno k prosávání vzduchu přes filtr s možností regulace nastaveného průtoku.

Využívá se pro odebírání vzorků radioaktivního znečištění, prachu a dalších látek z kontaminovaného vzduchu pro následné vyhodnocení.

Ze vzorku zachyceného na filtru lze následně v laboratoři určit obsažené radioaktivní látky a objemovou aktivitu jednotlivých radionuklidů.

Vzhledem k vysokému výkonu, nízkým nárokům na údržbu a jednoduché obsluze může sloužit zejména jako:

 • Odběrové zařízení pro operativní měření aktivity aerosolů a jódů v pracovním prostředí nebo v přírodním prostředí
 • Odběrové zařízení pro kontinuální měření aktivity aerosolů a jódů na plynných výpustech pro následné bilanční určení objemové aktivity jednotlivých radionuklidů
 • Odběrové zařízení v monitorovacích stanicích životního prostředí.
 • Odběrové zařízení pro aplikace vyžadující nízkou spotřebu energie.

 

POPIS

Podle účelu použití se volí vhodný filtr (materiál), držák filtru (velikost) a model prosávače (požadovaný rozsah průtoku). Systém řízení průtoku pomocí regulace otáček motoru zajišťuje konstantní průtok vzduchu nezávisle na znečištění filtru. Prosávač může pracovat v libovolném režimu: nepravidelně, cyklicky i kontinuálně.

Vyrábí se několik základních typů s odlišnými průtoky pro konkrétní aplikace:

Typy o průtoku do 30 m3/h se používají pro vzorkování aerosolů (pro standardní textilní FPM filtry) a typy o průtoku 1 až 5 m3/h pro vzorkování jódu a aerosolů. Volitelně lze dodat zařízení s jiným rozsahem průtoku či jiným držákem filtru. Maximální hodnoty průtoků mohou být ovlivněny (limitovány) typem a velikostí použitého filtru.

Základní částí VOPV-10 je odstředivé čerpadlo poháněné účinným jednosměrným vysokorychlostním motorem s elektronickým komutátorem řízeným procesorem. Dále je prosávač vybaven štěrbinovým průtokoměrem, řídicí jednotkou, klávesnicí a podsvíceným displejem se zobrazením 128x64 bodů.

Standardně se sací a výfukové části připojují rychlospojkou pro hadici s vnitřním průměrem 32 mm.

Na displeji zařízení lze zobrazit okamžitý průtok, celkový prosátý objem od okamžiku spuštění systému, prosátý objem ve zvoleném časovém intervalu, celkový počet provozních hodin od spuštění, teplotu a tlak prosávaného média, stavová a chybová hlášení a reálný čas.

VOPV-10 může pracovat v autonomním režimu (průtok vzduchu je řízen vestavěnou řídicí jednotkou) nebo může být připojen k nadřazenému systému a jeho činnost je řízena prostřednictvím externího PC přes rozhraní RS-485 (volitelně RS-232). VOPV-10 lze spustit v automatickém režimu pro periodické vzorkování v přednastavených intervalech.

Zařízení je vybaveno řadou sofistikovaných funkcí, jako je jednoduché nastavení požadovaného průtoku média, automatické udržování požadovaného průtoku, automatický restart po obnovení přerušeného napájení, apod.

Systém se vyrábí jako mobilní přístroj. Volitelně je pro snadné přenášení dodáván s popruhy a úchyty pro upevnění popruhů na zařízení.

 

KLÍČOVÉ VLASTNOSTI

 • Odstředivé čerpadlo poháněné elektronicky řízeným výkonným vysokorychlostním motorem pro vzorkování velkého objemu vzduchu v krátkém čase; s delší životností, vyšší spolehlivostí, nižšími provozními náklady
 • Možnost kontinuálního provozu ve vnitřním i venkovním prostředí
 • Programovatelné vzorkovací intervaly
 • Regulace výkonu motoru v závislosti na rozdílu tlaku na filtru zajišťující konstantní průtok nezávisle na znečištění filtru
 • Jednoduché ovládání
 • Zobrazování dat a ovládání zařízení vzdáleně z nadřazeného systému (volitelné)

 

TECHNICKÉ ÚDAJE

Dosažitelný podtlak při průtoku 20 m3/h

10 kPa (pro K0547-30)

Připojení média

rychlospojkami, hadice průměr 32 mm

Zobrazení dat

grafický displej, 128 x 64 bodů

Připojení k nadřazenému PC (volitelné)

RS-485 (Canon 9 pin)

Rozměry (L x V x Š)

310 x 195 x 170 mm

Hmotnost

4,2 kg

Napájení

24 VDC, max. 10 A

Teplota média

-10 ~ +40 °C

Teplota okolí

+5 ~ 40 °C

* Limity jsou garantovány pro autonomně instalované zařízení při použití filtru PM 1515.
   Při použití jiných filtrů nebo instalaci do odběrových tras se mohou změnit.

 

MODELY A VARIANTY

 • VOPV-10, průtok 0,1 až 0,3 m3/h VOPV-10, průtok 1 až 3 m3/h
 • VOPV-10, průtok 2 až 6 m3/h VOPV-10, průtok 4 až 12 m3/h (jódy a/nebo aerosoly) 
 • VOPV-10, průtok 6 až 15 m3/h (aerosoly) *
 • VOPV-10, průtok 12 až 30 m3/h (aerosoly) *

 

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

 • Adaptér pro napájení 230 VAC, 300 VA (integrovaný)
 • Držák filtru, Ø 100/ Ø 120 / Ø 140 mm, aerosolový, do prostoru
 • Univerzální držák filtrů, aerosolový jódový,  do trasy (K0547-52) / do prostoru (K0547-54)
 • Nestandardní držáky filtrů
 • Hadice pro připojení prosávaného média
 • Madlo a popruhy pro přenášení
 • Příslušenství a kryt pro venkovní použití
 • Software pro vzdálené řízení a zobrazování dat

  

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL

 • Filtrační plátno FPM (FPM 1515, FPM 1530)- filtry z polymerních vláken
 • Filtrační plátno ze skleněného vlákna (alternativa FPM)
 • Jódová patrona, Ø 57 x 25,4 mm

 

ALTERNATIVNÍ ZAŘÍZENÍ

 • Vysokoobjemový prosávač vzduchu VOPV-12

 

 

Stáhnout PDF

POPTAT U VÝROBCE

Specifikace, normy a design zařízeni mohou podléhat změně v závislosti na vývoji zařízení nebo na konkrétním zákaznickém provedení a to bez předchozího oznámení změny.
Požádejte proto našeho zástupce o potvrzení informací uvedených na této webové stránce.

Mohlo by vás zajímat

Monitor plynných výpustí a odběrové zařízení aerosolů a jódů

Měření radioaktivních vzácných plynů ve vzdušnině. Obsahuje 2 skupiny aerosolových a jódových filtrů (provozní a havarijní). Použití i jako bilanční monitor

Detail

Detektor vzácných plynů

Detektor NGD-08 je určen pro kontinuální měření objemové aktivity vzácných plynů v technologických systémech jaderně-energetických zařízení

Detail

Detektory vzácných plynů

Detektor pro kontinuální měření objemové beta a/nebo gama aktivity vzácných plynů ve výpustech ventilačních komínů a v technologických systémech

Detail

Zařízení pro bilanční odběr aerosolů

Zařízení je určeno k bilančnímu odběru vzorků aerosolů ze vzduchu pro stanovení radioaktivní kontaminace vzdušniny

Detail

Vzorkovač aerosolů a jódů

Vzorkovač s velkoobjemovým prosáváním vzduchu k zjišťování kontaminace ovzduší radioaktivními aerosoly nebo jódy

Detail

Vysokoobjemový prosávač vzduchu

Vysokoobjemový odběr vzorků ze vzduchu pro měření kontaminace životního prostředí radioaktivními látkami

Detail

Filtrační plátno

Určena pro zachycení vzorků potenciálně radioaktivních aerosolů a prachu ve vzorkovacích a monitorovacích zařízeních

Detail

 • 60+
 • Produktů pro
  jaderné elektrárny
 • 4
 • Různé typy
  Gama ozařovačů
 • 3500+
 • Roční distribuce
  detektorů kontamiance
+420 516 428 611
Česká republika
Svitavská 588, 679 21 Černá Hora


Certifikace a oprávnění