Zařízení VOPV-7 je určeno k vysokoobjemovému odběru vzorků ze vzduchu pro měření obsahu nečistot v ovzduší. Využívá se především při měření kontaminace životního prostředí radioaktivními látka

 

URČENÍ

Zařízení je konstruováno k prosávání vzduchu přes filtr s možností regulace nastaveného průtoku. Využívá se pro odebírání vzorků radioaktivního znečištění, prachu a dalších látek z kontaminovaného vzduchu pro následné vyhodnocení.

Vzhledem k velmi vysokému výkonu, nízkým nárokům na údržbu a jednoduché obsluze může sloužit zejména jako odběrovou jednotku ve venkovních monitorovacích stanicích životního prostředí.

VOPV-7 se dodává pro různé aplikace v rozsahu průtoku typicky od 600 do 900 m3/h.

Podle účelu použití se volí vhodný filtr. Volitelně lze dodat zařízení s jiným rozsahem průtoku či jiným držákem filtru. Maximální hodnoty průtoků mohou být ovlivněny (limitovány) typem a velikostí použitého filtru.

 

POPIS

Systém řízení průtoku pomocí regulace otáček motoru zajišťuje konstantní průtok vzduchu nezávisle na znečištění filtru. Prosávač vzduchu pracuje nepřetržitě po pevně stanovenou dobu nebo dokud není odebrán požadovaný objem vzduchu.

Ze vzorku zachyceného na filtru lze následně v laboratoři určit obsažené radioaktivní látky a objemovou aktivitu jednotlivých radionuklidů

Hlavní částí VOPV-7 je výkonné odstředivé čerpadlo s motorem, který je řízen mikroprocesorem. Pro zajištění prosátí požadovaného objemu dále slouží přesný průtokoměr a řídicí jednotka s klávesnicí a grafickým displejem s podsvícením.

Na displeji lze zobrazit aktuální průtok vzduchu, celkový odebraný objem vzduchu od spuštění systému, odebraný objem ve zvoleném časovém intervalu, celkový počet provozních hodin od spuštění, teplotu a tlak prosávaného média, stavová a chybová hlášení a reálný čas.

VOPV-7 může pracovat v autonomním režimu, nebo (volitelně) může být připojen k nadřazenému systému a jeho činnost může být řízena externím počítačem přes rozhraní RS-485 (popřípadě RS-232).

Zařízení je vybaveno řadou sofistikovaných funkcí, jako je ochrana motoru před přetížením, automatický restart po obnovení přerušeného napájení, a další.

 

KLÍČOVÉ VLASTNOSTI

 • Výkonné odstředivé čerpadlo pro vzorkování velkého objemu vzduchu v krátkém čase; s dlouhou životností, vysokou spolehlivostí, nízkými provozními náklady
 • Možnost kontinuálního provozu ve vnitřním i venkovním prostředí
 • Regulace výkonu motoru v závislosti na rozdílu tlaku na filtru zajišťující konstantní průtok nezávisle na znečištění filtru
 • Jednoduché ovládání
 • Zobrazování dat a ovládání zařízení vzdáleně z nadřazeného systému (volitelné)

 

HLAVNÍ ČÁSTI

 

MODELY a VARIANTY

 • VOPV-7 s držákem filtru pro plátno 120 x 68 cm

 

TECHNICKÉ ÚDAJE

Dosažitelný podtlak při průtoku 600 m3/h

6 kPa

Standardní připojení média

M76x1,5 nebo
hadice DN 80 mm

Zobrazení dat

grafický LCD displej
128 x 64 bodů

Připojení k nadřazenému PC (volitelné)

RS-485
(Canon 9 pin)

Rozměry (L x H x V)

240 x 74 x 220 cm

Hmotnost

cca 500 kg

Napájení

3x400 VAC
max. 15 kVA

Krytí

IP 43

Teplota média

-5 ~ +35 °C

Teplota okolí

-5 ~ +35 °C

 

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

 • Nestandardní držáky filtrů
 • Software pro vzdálené řízení a zobrazování dat

 

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL

 • Filtrační plátno FPM, modely FPM 1515, FPM 1530 - filtry z polymerních vláken 

ALTERNATIVNÍ ZAŘÍZENÍ

 • Vysokoobjemový prosávač vzduchu VOPV-12
 • Vysokoobjemový prosávač vzduchu VOPV-10

 

 

Stáhnout PDF

POPTAT U VÝROBCE

Specifikace, normy a design zařízeni mohou podléhat změně v závislosti na vývoji zařízení nebo na konkrétním zákaznickém provedení a to bez předchozího oznámení změny.
Požádejte proto našeho zástupce o potvrzení informací uvedených na této webové stránce.

Mohlo by vás zajímat

Monitor plynných výpustí a odběrové zařízení aerosolů a jódů

Měření radioaktivních vzácných plynů ve vzdušnině. Obsahuje 2 skupiny aerosolových a jódových filtrů (provozní a havarijní). Použití i jako bilanční monitor

Detail

Detektor vzácných plynů

Detektor NGD-08 je určen pro kontinuální měření objemové aktivity vzácných plynů v technologických systémech jaderně-energetických zařízení

Detail

Detektory vzácných plynů

Detektor pro kontinuální měření objemové beta a/nebo gama aktivity vzácných plynů ve výpustech ventilačních komínů a v technologických systémech

Detail

Zařízení pro bilanční odběr aerosolů

Zařízení je určeno k bilančnímu odběru vzorků aerosolů ze vzduchu pro stanovení radioaktivní kontaminace vzdušniny

Detail

Vysokoobjemový prosávač vzduchu

Odběrové zařízení vzduchu pro následné stanovení obsahu nečistot v ovzduší zachycených na filtrech (radioaktivní aerosoly, prach a podobně)

Detail

Vzorkovač aerosolů a jódů

Vzorkovač s velkoobjemovým prosáváním vzduchu k zjišťování kontaminace ovzduší radioaktivními aerosoly nebo jódy

Detail

Filtrační plátno

Určena pro zachycení vzorků potenciálně radioaktivních aerosolů a prachu ve vzorkovacích a monitorovacích zařízeních

Detail

 • 60+
 • Produktů pro
  jaderné elektrárny
 • 4
 • Různé typy
  Gama ozařovačů
 • 3500+
 • Roční distribuce
  detektorů kontamiance
+420 516 428 611
Česká republika
Svitavská 588, 679 21 Černá Hora


Certifikace a oprávnění