POPIS

Vzorkovač VOPV-12 je určen k prosávání velkého objemy vzduchu přes filtr, který lze ze vzorkovače snadno vyjmout a následně v laboratoři pohodlně vyhodnotit výši objemové aktivity zachycených radionuklidů.

 

Vzorkovač VOPV-12 byl vyvinut ve dvou základních typech:

 • Vzorkovač aerosolu
 • Vzorkovač jódu

 

Měření prosátého objemu vzduchu je zkonstruováno na principu ΔP (tj. bez rotačních částí) s kompenzací na teplotu a tlak prosávaného vzduchu tak, aby bylo možné přesné stanovení množství prosátého vzduchu.

Vzorkovač je také vybaven kompenzací zanesení filtru, tedy zařízením, které automaticky reguluje sací výkon s cílem dosažení nastaveného průtoku.

Aby bylo možné zařízení používat i pro bilanční měření výpustí, obsahuje vzorkovač vstupní rozhraní pro možnost regulace průtoku dle hodnot proudění v měřeném potrubí nebo komíně.

 

Přímo na displeji vzorkovače je možné zobrazit:

 • Okamžitý průtok
 • Celkový prosátý objem od spuštění prosávání
 • Celkový počet provozních hodin od spuštění
 • Teplotu a tlak prosávaného média
 • Stavová a chybová hlášení
 • Reálný čas a další informace

 

Součástí dodávky vzorkovače je podle typu držák filtru nebo držák cartridge, který umožňuje jejich snadnou výměnu.

 Vzorkovač se nejčastěji vyrábí v provedení pro stabilní instalace.

V této konfiguraci vzorkovač může komunikovat s nadřazeným systémem a předávat informace o průběhu vzorkování, či měnit průtok dle požadavků nadřazeného systému.

  

ÚČEL POUŽITÍ

Vzhledem k vysokému výkonu, nízkým nárokům na údržbu a jednoduché obsluze může sloužit jako:

 • Sací jednotka v odběrových systémech vzduchu
 • Odběrové zařízení pro operativní měření aktivity aerosolů a jodů v ovzduší
 • Odběrové zařízení pro bilanční měření aktivity aerosolů a jodů z ventilačních komínů jaderných zařízení
 • Odběrové zařízení v monitorovacích stanicích životního prostředí

 

NASTAVENÍ REŽIMŮ

Vzorkovač lze spustit v některém z následujících režimů:

 • Prosávání konstantním průtokem do zanesení filtru
 • Prosátí zadaného objemu vzduchu
 • Nastavení doby prosávání při zadaném průtoku, apod.

 

KLÍČOVÉ VLASTNOSTI

 • Spolehlivost, dlouhá životnost, jednoduché ovládání, nízké provozní náklady
 • Výkonnost. Vzorkování velkého objemu vzduchu v krátkém čase, schopnost kontinuálního provozu
 • Programovatelné vzorkovací intervaly
 • Možnost regulace průtoku v závislosti na zanesení filtru
 • Volitelné připojení ovládání z nadřazeného systému

 

TECHNICKÉ ÚDAJE

Přesnost odběru vzdušniny

±5 %

Rozměry (L x H x V) bez držáku filtru

440 x 200 x 300 mm

Hmotnost bez držáku filtru

cca 16,5 kg

Připojení k nadřazenému systému (volitelné)

RS-485 (Canon 9 pin)

Napájení

230 VAC
max. 2 kVA

Krytí

IP 30

Teplota média

+5 ~ +50 °C

Teplota okolí

+5 ~ +40 °C

 

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Aerosolové vzorkovače nejčastěji používají textilní aerosolové filtry z polymerových vláken

 • Aerosolový filtr 270 x 220 mm s hustotou 25-35 g/cm2
 • Aerosolový filtr 270 x 220 mm s hustotou 40-60 g/cm2

Jódové vzorkovače používají jódové cartridge s aktivním uhlím o průměru 57 mm a tloušťce 25,4 mm

 • Jódová cartridge s aktivním uhlím napuštěným 5% TEDA
 • Aerosolový filtr před jódovou cartridge

V případě mobilního provedení lze vzorkovač volitelně doplnit o popruh.

   

   

   

Stáhnout PDF

POPTAT U VÝROBCE

Specifikace, normy a design zařízeni mohou podléhat změně v závislosti na vývoji zařízení nebo na konkrétním zákaznickém provedení a to bez předchozího oznámení změny.
Požádejte proto našeho zástupce o potvrzení informací uvedených na této webové stránce.

Mohlo by vás zajímat

Monitor plynných výpustí a odběrové zařízení aerosolů a jódů

Měření radioaktivních vzácných plynů ve vzdušnině. Obsahuje 2 skupiny aerosolových a jódových filtrů (provozní a havarijní). Použití i jako bilanční monitor

Detail

Detektor vzácných plynů

Detektor NGD-08 je určen pro kontinuální měření objemové aktivity vzácných plynů v technologických systémech jaderně-energetických zařízení

Detail

Detektory vzácných plynů

Detektor pro kontinuální měření objemové beta a/nebo gama aktivity vzácných plynů ve výpustech ventilačních komínů a v technologických systémech

Detail

Zařízení pro bilanční odběr aerosolů

Zařízení je určeno k bilančnímu odběru vzorků aerosolů ze vzduchu pro stanovení radioaktivní kontaminace vzdušniny

Detail

Vysokoobjemový prosávač vzduchu

Odběrové zařízení vzduchu pro následné stanovení obsahu nečistot v ovzduší zachycených na filtrech (radioaktivní aerosoly, prach a podobně)

Detail

Vzorkovač aerosolů a jódů

Vzorkovač s velkoobjemovým prosáváním vzduchu k zjišťování kontaminace ovzduší radioaktivními aerosoly nebo jódy

Detail

Vysokoobjemový prosávač vzduchu

Vysokoobjemový odběr vzorků ze vzduchu pro měření kontaminace životního prostředí radioaktivními látkami

Detail

Filtrační plátno

Určena pro zachycení vzorků potenciálně radioaktivních aerosolů a prachu ve vzorkovacích a monitorovacích zařízeních

Detail

 • 60+
 • Produktů pro
  jaderné elektrárny
 • 4
 • Různé typy
  Gama ozařovačů
 • 3500+
 • Roční distribuce
  detektorů kontamiance
+420 516 428 611
Česká republika
Svitavská 588, 679 21 Černá Hora


Certifikace a oprávnění