Zařízení BOA-80 je určeno k odběru vzorků aerosolů ze vzduchu pro měření obsahu nečistot v ovzduší, typicky radioaktivní kontaminace. Průtok prosávaného vzduchu může být konstantní, nebo proporcionální vzhledem k měřené ventilační trase

  

URČENÍ

Zařízení je konstruováno k prosávání vzduchu přes filtr s možností regulace nastaveného průtoku. Průtok prosávaného vzduchu může být buď pevně nastavený, anebo proporcionální vzhledem k hodnotě na vstupu řídicí jednotky, typicky vzhledem k měřenému průtoku na ventilační trase, například ve ventilačním komíně nebo potrubí.

Stěžejní část zařízení – sací agregát – je zdvojená (základní model K0025) s automatickým přepnutím na záložní. Proto je zařízení BOA-80 vhodné pro použití v podmínkách vyžadujících vysokou spolehlivost odběru vzorků, například odběr vzorků pro bilanční měření výpustí ve ventilačních komínech jaderných elektráren. Zařízení má rozsáhlou autodiagnostiku.

Ze vzorku zachyceného na filtru lze následně v laboratoři určit obsažené radioaktivní látky a objemovou aktivitu jednotlivých radionuklidů.

  

POPIS

Zařízení BOA-80 je vyráběno ve více provedeních. Základní provedení (model K0025) obsahuje jeden filtr a dva sací agregáty. Zjednodušené provedení (model K0025-01) obsahuje jeden filtr a jeden sací agregát. Sací agregáty jsou identické.

Nasávaný vzduch přichází přívodním potrubím do filtrační jednotky dále přes jeden nebo druhý sací agregát a vrací se přes průtokoměr do zpětné části odběrové trasy.

Filtrační jednotka obsahuje držák filtru, standardně o aktivní ploše 220 x 170 mm, pro rozměr filtru 240 x 220 mm.

Řídící jednotka kontroluje okamžitý průtok přes filtr a podtlak za filtrem, měří celkový průtok přes filtr a přepíná jednotlivé sací agregáty. Systém řízení průtoku pomocí regulace otáček motoru zajišťuje požadovaný průtok vzduchu nezávisle na znečištění filtru.

Zařízení (základní model K0025) může, kromě manuálně ovládaného chodu, pracovat ve dvou provozních režimech:

 • Základní režim – vybraná jednotka je pracovní a druhá rezervní (spouští se automaticky při výpadku pracovní jednotky)
 • Periodický režim – obě jednotky jsou s nastavenou periodou střídavě přepínané mezi pracovním a rezervním stavem

V případě poruchy nebo ztráty průtoku pracovní jednotky se rezervní jednotka automaticky přepne do pracovního stavu.

Nastavování parametrů zařízení a zobrazování dat je možné lokálně pomocí dotykového LCD, anebo volitelně v nadřízeném systému připojeném pomocí rozhraní RS-485 nebo Ethernet.

Na grafickém displeji se zobrazuje okamžitý průtok (přepočítaný na standardní průtok – korekce na tlak a teplotu), celkový prosátý objem za periodu a celkový prosátý objem za dobu od poslední výměny filtru. 

KLÍČOVÉ VLASTNOSTI

 • Vysoká spolehlivost
 • Rozsáhlá autodiagnostika
 • Automatický záskok redundantního systému
 • Jednoduché řízení
 • Možnost zobrazování dat a ovládání zařízení vzdáleně z nadřazeného systému

  

MODELY A VARIANTY

 • BOA-80, základní provedení
 • BOA-80, provedení s jedním sacím agregátem

 

  

TECHNICKÉ ÚDAJE

Nastavitelný průtok

8 ~ 80 m3/h
(±2 %)

Dosažitelný podtlak

10 kPa

Teplota média

-5 ~ +45 °C

Vlhkost média

max. 80%, nekondenzující

Filtr, aktivní plocha

dle DIN 24184,
220 x 170 mm

Standardní připojení média – Ø příruby

vstup DN 80 mm
výstup DN 50 mm

Ovládání

dotykový LCD 5,7"

Rozměry (L x H x V)

800 x 550 x 1860 mm

Hmotnost

cca 200 kg

Připojení k nadřazenému systému

RS-485
nebo Ethernet

Napájení

230 VAC, max. 10 A

Krytí

IP 30

Teplota okolí

+15 ~ 30 °C

 

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL

 • Filtrační plátno FPM 1515, FPM 1530, rozměr 240 x 220 mm (52 ks/rok při týdenním cyklu)

 

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

 • Nestandardní držáky filtrů
 • Závěsná oka (pro manipulaci jeřábem)
 • Transportní kolečka
 • Software pro vzdálené řízení a zobrazování dat

 

  

Stáhnout PDF

POPTAT U VÝROBCE

Specifikace, normy a design zařízeni mohou podléhat změně v závislosti na vývoji zařízení nebo na konkrétním zákaznickém provedení a to bez předchozího oznámení změny.
Požádejte proto našeho zástupce o potvrzení informací uvedených na této webové stránce.

Mohlo by vás zajímat

Monitor plynných výpustí a odběrové zařízení aerosolů a jódů

Měření radioaktivních vzácných plynů ve vzdušnině. Obsahuje 2 skupiny aerosolových a jódových filtrů (provozní a havarijní). Použití i jako bilanční monitor

Detail

Detektor vzácných plynů

Detektor NGD-08 je určen pro kontinuální měření objemové aktivity vzácných plynů v technologických systémech jaderně-energetických zařízení

Detail

Vysokoobjemový prosávač vzduchu

Odběrové zařízení vzduchu pro následné stanovení obsahu nečistot v ovzduší zachycených na filtrech (radioaktivní aerosoly, prach a podobně)

Detail

Vysokoobjemový prosávač vzduchu

Vysokoobjemový odběr vzorků ze vzduchu pro měření kontaminace životního prostředí radioaktivními látkami

Detail

Filtrační plátno

Určena pro zachycení vzorků potenciálně radioaktivních aerosolů a prachu ve vzorkovacích a monitorovacích zařízeních

Detail

 • 60+
 • Produktů pro
  jaderné elektrárny
 • 4
 • Různé typy
  Gama ozařovačů
 • 3500+
 • Roční distribuce
  detektorů kontamiance
+420 516 428 611
Česká republika
Svitavská 588, 679 21 Černá Hora


Certifikace a oprávnění