FRM 06 představuje komplexní monitorovací zařízení, které slouží k měření aktivity a analýze radionuklidů v odpadních materiálech uložených ve standardních nákladních kontejnerech. Na základě výsledků je možné rozhodovat o dalším nakládání s odpady

 

URČENÍ

Monitor pro uvolňování materiálů do životního prostředí FRM-24 je určen pro měření aktivity radionuklidů, které se mohou vyskytovat v odpadním materiálu, jako je běžný provozní odpad, likvidované technologické díly a podobně, před jeho uvolněním do životního prostředí.

Technologie umožňuje monitorovat záření gama v materiálu, který projde měřicím tunelem.

Materiál může být například ložený ve standardně používaných obalech, jako je přepravní box, pytel nebo materiál tyčového tvaru.

Na základě měření obsahu a rozložení radionuklidů lze rozhodnout, zda materiál může být uvolněn do životního prostředí, nebo dále dekontaminován, anebo předán k uložení jako radioaktivní odpad.

 

ZÁKLADNÍ PRVKY TECHNOLOGIE

 • Nápravové váhy nákladního automobilu pro rozdílový vypočet hmotnosti měřeného materiálu
 • Portál pro vložení kontejneru
 • Portál s detekčními bloky (3 horní, 3 spodní) na kolejové dráze
 • Soustava optických závor a koncových čidel pro bezpečný pohyb portálu detektorů, optická a zvuková signalizace, bezpečnostní STOP tlačítka
 • Řídicí pracoviště v samostatné místnosti: PC s vyhodnocovacím SW, archivace dat (databáze), identifikace obsluhy
 • Elektrické rozvodné a funkční prvky
 • Vlastní způsob manipulace s odpadem a konkrétní prostorové uspořádání se realizují podle požadavků zákazníka a řeší se podrobně v rámci projektu ve spolupráci se zákazníkem.

 

PRŮBĚH MĚŘENÍ

 • Zvážení automobilu s kontejnerem
 • Složení kontejneru na kontejnerový portál
 • Ultrazvukové měření nerovnoměrnosti rozložení materiálu na kontejneru (výškové rozdíly jsou limitované), korekce pro každý sektor
 • Zjišťování bodových zdrojů záření (silná nehomogenita)
 • Vlastní měření gama záření – pro každý sektor samostatně
 • Vyhodnocení měření – stanovení hmotnostní aktivity měřeného materiálu, tisk štítků, dokumentů atd.
 • Naložení kontejneru na automobil pro následnou manipulaci

Proces měření se ovládá a monitoruje vzdáleně z pracoviště obsluhy pomocí řídicího PC. V případě potřeby operátor do procesu zasahuje. Může např. přerušit proces při zjištění nadlimitní nerovnoměrnosti rozložení materiálu či nehomogenity záření či spustit opakování konkrétního měření.

Jednotlivé výsledky monitorování se archivují (zpravidla v nadřazeném databázovém systému) a na jejich základě se tiskne příslušná dokumentace. Použití identifikace kontejnerů pomocí čárových kódů přispívá urychlení práce a snížení omylnosti.

Kontrolu dynamické aktivity pozadí (bez kontejneru, s pohybem portálu) spouští obsluha. Statická kontrola pozadí probíhá automaticky v době nečinnosti portálu. Systém příslušně koriguje výsledky vlastního měření.

Ve stanoveném režimu systém kontroluje stav detektorů: ověřuje základní funkčnost a zajišťuje provozní teplotu (spuštění ohřevu).

 

 

KLÍČOVÉ VLASTNOSTI

 • Detekování a analýza radionuklidů v odpadním materiálu
 • Vysoká průchodnost technologie – materiál ložený na nákladních kontejnerech
 • Mechanizovaná manipulace, bezpečnostní prvky, minimalizace rizika poranění
 • Možnost propojení s nadřazeným monitorovacím systémem

 

TECHNICKÉ ÚDAJE

Rozměr kontejneru (L x Š x V, max.)

3,9 x 2,2 x 1,05 m

Hmotnost kontejneru

3 ~ 5 t

Doba celého měřicího cyklu

cca 22 min.

Rozměr pracoviště (L x Š x V)

6,0 x 4,0 x 3,5 m
bez nápravových vah
a bez ovládací místnosti

Napájení

230 V, 50 Hz, 2,7 kVA

Pracovní teplota

-15 ~ +30 °C

Pracovní vlhkost

20 ~ 85 %
 nekondenzující

 

Detektory

Scintilační, NaI(Tl)

6 ks

Energetický rozsah

200 keV ~ 2 MeV

Citlivost na referenční bodový zdroj (137Cs)

0,013 s-1/Bq

Detekovatelná hmotnostní aktivita

10 Bq/kg ~ 6 MBq/kg

Relativní základní chyba (pro 60Co, 137Cs při homogenní hmotnostní aktivitě > 35 Bq/kg)

± 20 %

Tloušťka olověného stínění

50 mm

 

Multikanálový analyzátor MCA-1000

Počet kanálů

1024

Kapacita kanálu

232 impulzů

Mrtvá doba

2,5 μs

 

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

 • Přídavný HPGe detektor pro spektrometrické stanovení radionuklidového složení materiálu (včetně chlazení, analyzátoru a SW)
 • Kamerový monitorovací systém

 

 

Stáhnout PDF

POPTAT U VÝROBCE

Specifikace, normy a design zařízeni mohou podléhat změně v závislosti na vývoji zařízení nebo na konkrétním zákaznickém provedení a to bez předchozího oznámení změny.
Požádejte proto našeho zástupce o potvrzení informací uvedených na této webové stránce.

Mohlo by vás zajímat

Monitory odpadů

Zařízení pro uvolňování materiálů do životního prostředí. Vhodné pro decommisioning jaderných elektráren

Detail

Monitor pro uvolňování materiálů do životního prostředí

Monitorovací zařízení k měření aktivity radionuklidů v odpadních materiálech před jejich uvolněním do životního prostředí. Zařízení je určeno pro menší objemy materiálů

Detail

Monitor pro charakterizaci odpadů

Monitor s pevným kolimátorem pro radionuklidovou charakterizaci radioaktivně kontaminovaných odpadů uložených ve standardních sudech

Detail

 • 60+
 • Produktů pro
  jaderné elektrárny
 • 4
 • Různé typy
  Gama ozařovačů
 • 3500+
 • Roční distribuce
  detektorů kontamiance
+420 516 428 611
Česká republika
Svitavská 588, 679 21 Černá Hora


Certifikace a oprávnění